Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Raspisani javni pozivi za finansiranje udruženja građana

rss

23.01.2015. Opština Aleksinac, Radio Aleksinac

Na 57. sednici Opštinskog veća opštine Aleksinac održanoj danas u zgradi Opštinske uprave usvojeni su Predlog Zaključka o davanju stanova u javnoj svojini Opštine u zakup bez naknade, predlozi rešenja o davanju saglasnosti na cenovnike usluga JP za puteve i JKP Komunalne usluge, kao i predlozi javnih poziva za finansiranje programa udruženja građana.

Raspisani javni pozivi za finansiranje udruženja građana

Razmatrane su i dokumenti koji moraju da dobiju potvrdu opštinskog parlamenta - Statut Centra za socijalni rad opštine Aleksinac, izmena i dopuna Odluke o socijalnoj zaštiti u našoj opštini, kao i izmene i dopune Odluke o načinu i visini participacije korisnika usluga socijalne zaštite „Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“. Suština tih predloga je da se deci sa smetnjama u razvoju, koja pohađaju srednju školu, i njihovim pratiocima obezbede putni troškovi u javnom prevozu do 100 kilometara.

Prema usvojenim odluukama, za prvorođeno dete u novoj godini u aleksinačkom porodilištu, sa prebivalištem majke na teritoriji opštine, predsednik opštine daruje novčanu pomoć u visini od 30.000 dinara, umesto dosadašnjih 15.000 dinara.

Opštinsko veće je razmatralo i Odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kojom se, osim pojašnjenja opisa poslova za pojedina radna mesta, ukidaju i radna mesta portir i poslovi vođenja upisnika i daktilografski poslovi, a smanjuje se i broj izvršilaca na radnom mestu dostavljač pisama sa osam na sedam.

"Ovo je samo još jedna u nizu izmena sistematizacije radnih mesta, za koju niko od prisutnih većnika nije pitao da li ona smanjuje ili povećava broj zaposlenih, ili se radi o preraspodeli radnih mesta za već uposlene." primećuje Radio Aleksinac.

Davanje u zakup stanova vrši se radi obezbeđenja nužnog smeštaja porodicama čiji su stambeni objekti pogođeni prošlogodišnjim elementarnim nepogodama, tačnije klizištima i poplavama, i koji su rešenjem inspekcijskog organa zabranjeni za upotrebu. Ovi stanovi daju se u zakup na period od jedne godine, dok će korisnici biti u obavezi da redovno izmiruju račune za komunalije.

Većnici su dali saglasnost za nekoliko cenovnika radova koje izvodi Javno preduzeće za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac, kako za potrebe lokalne samouprave, tako i za cenovnike namenjene tržištu, odnosno trećem licu. Usvojeni cenovnik radova na redovnom održavanju saobraćajnica i javnih površina, kao i na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije, JP za puteve i stambeno komunalnu delatnost, nosi povećanje cena od 2% u odnosu na prošlu godinu.

"Ostalo je nama prisutnima nejasno zašto se cene tih usluga značajno razlikuju - ili preduzeće za potrebe lokalne samouprave radi ispod rentabilnosti, ili pak javno preduzeće nije zainteresovano za poslove drugih naručilaca, pa su zato visoko koncipirali cene za treća lica. Možda postoji i logično objašnjenje koje mi nismo čuli." komentar je kolege iz Radio Aleksinca. 

Novim cenovnikom JKP Komunalne usluge cena organizovanog sakupljanja i neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i hvatanja pasa i mačaka lutalica za 2015. godinu smanjena je sa 320 na 270 dinara. Ni ovo umanjenje nije obrazloženo.


Finansiranje udruženja građana

Pored toga, na sednici su usvojeni predlozi javnih poziva za finansiranje (ili sufinansiranje) programa/projekata udruženja građana u 5 oblasti:

  • 1) fizička kultura;
  • 2) kultura;
  • 3) programi nacionalnih manjina;
  • 4) socio-humanitarni programi;
  • 5) zaštita životne sredine, ekologija i ostale oblasti.

Ovo je druga godina zaredom kako se primenjuje drugačiji način finansiranja udruženja građana koji obezbeđuje njihovo znatno objektivnije i transparentnije finansiranje i znatno manje prostora za protekciju. Iznos opredeljenih sredstava isti je kao prošle godine, a novina je da će se u 2015. konkurs raspisivati posebno za prvi i za drugi deo godine.

S obzirom da je novim načinom dodele sredstava predviđen detaljan postupak upotrebe i pravdanja istih, udruženja građana koja ne uspeju da na adekvatan način opravdaju sredstva dobijena prošle godine neće moći da učestvuju na ovom konkursu. Rok za podnošenje prijava i predloga programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja javnih poziva na sajtu opštine Aleksinac, odnosno od 22.1.2015. do (zaključno sa) 5.2.2015. godine. Tekst javnih poziva možete pročitati na sajtu opštine.

Komentara: 0


# predsednik opštine putevi opštinsko veće Komunalne usluge JP Radio Aleksinac putni troškovi udruženja građana finansiranje projekti zaštita životne sredine fizička kultura
@ 

[ Dodaj komentar ]


{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}