Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Obaveza poslodavca je da obezbedi uslove i obučene za pružanje prve pomoći

rss

05.02.2019.

Nakon 45. godina je donet novi Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koje moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći

Obaveza poslodavca je da obezbedi uslove i obučene za pružanje prve pomoći

Prethodno važeći pravilnik je donet 1971. godine objavljen u Sl. Listu SFRJ broj 21/71.

Ovaj dokument je podzakonski akt Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu. Objavljen je u Službenom glasniku RS broj 109/16, od 30.12.2016. godine.

Svi poslodavci u Srbiji su morali odmah po stupanju na snagu Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći 7. januara 2017.god. da nabave ormarić za prvu pomoć, a u naredne dve godine, najkasnije do 7. januara 2019.god. i da osposobe radnike za pružanje prve pomoći.

Na ovaj način povećava se bezbednost na radu i nastoji da se smanji broj teških povreda koja nastaju u firmama koje su udaljene od medicinskih ustanova i u kojima postoji mogućnost povređivanja zaposlenih na radnom mestu.

U ovom aktu precizira se da su preduzeća u obavezi da obezbede pružanje prve pomoći, osposobe odgovarajući broj radnika za pružanje prve pomoći i obezbede sredstva za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, kao i broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na rad i udaljenost do najbliže medicinske ustanove.

Pravilnik precizira da prva pomoć mora biti dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama. Takođe, za pružanje prve pomoći moraće biti osposobljeni (Član 5. pomenutog Pravilnika) rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika.

Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.

Obuka se sprovodi na svakih pet godina

Dodatni Zakonski osnovi

Osnova za obuku iz prve pomoći za zaposlena lica data je u sledećim zakonima:

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
- prema članu 15. Zakona poslodavac se obavezuje obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti;

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
– Prema članu 14. Zakona je definisana društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca, koja podrazumeva pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radnom mestu, a prema članu 15. Zakona, društvena briga za zdravlje na nivou pojedinca, je pružanje prve pomoći povređenom ili bolesnom u hitnom slučaju, u granicama znanja i mogućnosti pojedinca;

Zakon o Crvenom krstu Srbije
- prva pomoć je javno ovlašćenje povereno Crvenom krstu Srbije, prema članu 6. i članu 7. Zakona i kao usluga koju može pružati Crveni krst Srbije, kako je definisano u članu 10. Zakona.

Kaznene odredbe:

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Član 69
Novčanom kaznom od 800.000,oo do 1.000.000,oo dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:
- 13) ako ne obezbedi pružanje prve pomoći, kao i ako ne osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti (član 15. stav 1. tačka 9);

Crveni krst Aleksinac je licencirana ustanova koja sprovodi obuku i testiranje osnovne i napredne prve pomoći.

Radi provere termina oko obuke možete slobodno kontaktirati Crveni krst Aleksinac na telefon 018 804 331

S poštovanjem
Crveni krst Aleksinac


# Crveni krst prva pomoć
@


 Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima