Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Обавеза послодавца је да обезбеди услове и обучене за пружање прве помоћи

rss

05.02.2019.

Након 45. година је донет нови Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме које морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи

Обавеза послодавца је да обезбеди услове и обучене за пружање прве помоћи

Претходно важећи правилник је донет 1971. године објављен у Сл. Листу СФРЈ број 21/71.

Овај документ је подзаконски акт Закона о безбедности и здравља на раду. Објављен је у Службеном гласнику РС број 109/16, од 30.12.2016. године.

Сви послодавци у Србији су морали одмах по ступању на снагу Правилника о начину пружања прве помоћи 7. јануара 2017.год. да набаве ормарић за прву помоћ, а у наредне две године, најкасније до 7. јануара 2019.год. и да оспособе раднике за пружање прве помоћи.

На овај начин повећава се безбедност на раду и настоји да се смањи број тешких повреда која настају у фирмама које су удаљене од медицинских установа и у којима постоји могућност повређивања запослених на радном месту.

У овом акту прецизира се да су предузећа у обавези да обезбеде пружање прве помоћи, оспособе одговарајући број радника за пружање прве помоћи и обезбеде средства за пружање прве помоћи узимајући у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и обим процеса рада, као и број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на рад и удаљеност до најближе медицинске установе.

Правилник прецизира да прва помоћ мора бити доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама. Такође, за пружање прве помоћи мораће бити оспособљени (Члан 5. поменутог Правилника) руководиоци, као и најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или локацијски одвојеној јединици, за основно или напредно оспособљавање за пружање прве помоћи у зависности од процењених ризика.

Послодавац је дужан да обезбеди да за сваку радну смену и локацијски одвојену јединицу буде присутан најмање један запослени који има завршено основно оспособљавање за пружање прве помоћи. Послодавац је дужан да обезбеди да при раду на радном месту са повећаним ризиком буде присутан најмање један запослени са завршеним напредним оспособљавањем за пружање прве помоћи.

Обука се спроводи на сваких пет година

Додатни Законски основи

Основа за обуку из прве помоћи за запослена лица дата је у следећим законима:

Закон о безбедности и здрављу на раду
- према члану 15. Закона послодавац се обавезује обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности;

Закон о здравственој заштити
– Према члану 14. Закона је дефинисана друштвена брига за здравље на нивоу послодавца, која подразумева пружање прве помоћи у случају повреде на радном месту, а према члану 15. Закона, друштвена брига за здравље на нивоу појединца, је пружање прве помоћи повређеном или болесном у хитном случају, у границама знања и могућности појединца;

Закон о Црвеном крсту Србије
- прва помоћ је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије, према члану 6. и члану 7. Закона и као услуга коју може пружати Црвени крст Србије, како је дефинисано у члану 10. Закона.

Казнене одредбе:

Закон о безбедности и здрављу на раду
Члан 69
Новчаном казном од 800.000,оо до 1.000.000,оо динара, казниће се за прекршај послодавац са својством правног лица:
- 13) ако не обезбеди пружање прве помоћи, као и ако не оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности (члан 15. став 1. тачка 9);

Црвени крст Алексинац је лиценцирана установа која спроводи обуку и тестирање основне и напредне прве помоћи.

Ради провере термина око обуке можете слободно контактирати Црвени крст Алексинац на телефон 018 804 331

С поштовањем
Црвени крст Алексинац


# Црвени крст прва помоћ
@


 Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима