Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Stvaranje Patriotskog bloka, ili ozonska rupa u okupacionom omotaču Postoktobarske Srbije (II)

rss

03.12.2014. Dr Dragan Petrović

Postavlja se pitanje kako smo dogurali do takve nelogičnosti, da uprkos stvarnom stanju u građanstvu, u parlamentu je sasvim drukčija situacija. Pa pored svih napred navedenih činjenica o nedemokratskim uslovima i poluokupacionom ambijentu u zemlji još dodatno, istinu govoreći i nekvalitetom same opozicione ponude, njenim načinom rada i imidžom, te izostankom njenog bilo kakvog ujedinjenja i čak ozbiljne saradnje.

 dr Dragan Petrović

 

Tzv. patriotska opozicija je bila sastavljena nakon svih preoblačenja od strane vrha SPS i SNS (koje su time potpuno prihvatile Postoktobarsku koncepciju i napustile stvarnu patriotsku opoziciju), preostale su samo DSS, Dveri i SRS. Uz sve kvalitete koje svakako ove stranke imaju, uočljivi su bili i krupni nedostaci, od kojih su najvažniji, da je DSS pored načelno dobre analize stanja u kojem se nalazimo i kritike režima, te posedovanja određenog broja kvalitetnih stručnjaka i alternativnog programa, imao odsustvo rada na terenu i unikatno lošu statutarno rešenu organizaciju stranačke infrastrukture u unutrašnjosti (izostanak mogućnosti da su predsednici stručnih saveta, kao i mesnih odbora automatski članovi Opštinskih odbora, potom selektivan i filterni sistem učlanjavanja, što je sprečavalo veće omasovljenje stranke i nije sprečilo sve zajedno sukob interesa između lokalnih stranačkih aktivista i dela tamošnje društvene elite koja je ulazila u stranku ili makar tome težila), a SRS i Dveri su imale prenaglašen u postojećim okolnostima nacionalni koncept, i manjak rada na programu i stručnjacima. Iznad svega ove stranke su imale odsustvo ujedinjavanja i makar zajedničkog rada na stvarima koje suštinski ih ujedinjuju, u protivljenju Postoktobarskog koncepta, što sve često nije ni registrovano, a kamoli isticano kao mogući „cement“ saradnje i okupljanja.

Naprotiv, ne retko se i među njima podpirivan rivalitet i javni sukobi, što je često dolazilo od režima i kompradora, odnosno stranog faktora. Pri tome nisu uključivane u dovoljnoj meri čak ni brojne patriotske organizacije, pokreti, udruženja građana, ugledni pojedinci skloni Patriotskom bloku i protivnici Postoktobarske koncepcije i dr. Tako su proćerdane najmanje dve do dve i po godine, što je režimu, odosno  „plavima“ omogućilo da odrade mnogo što šta što će otežati život i našim potomcima, a u isto vreme da parlamentarno marta ove godine na izborima ne samo prođu nekažnjeno, već i uvećaju svoju moć, i pri tome kao jedinu „opoziciju“ u Narodnoj skupštini dobiju frakcije DS ili „crvene“. Sigurno je da su se mnogi šampanjci otvarali u stranim nama najnenaklonjenijim ambasadama sila u Beogradu, i mnoga unapređenja i masne beneficije sledile vrhovima obaveštajnih struktura koje su to radile. Nisu izostale ni masne napojnice domaćim kompradorima, o vrhovima „plavih“ i „crvenih“ da ne govorimo, ili različitih priznanja informativnim glasilima na teritoriji Srbije. Ovo je majstorska mega-akcija već niz godina stranog faktora, koji produženo sprovodi Postoktobarsku koncepciju i nakon svih očekivanja, jer je logično da nametnuta uprava jednom narodu koja ga višestruko destruiše i ograničava će biti primenjivana samo do onog trenutka kada za to bude iole uslova (zabluda, prisila, odnos snaga, zdrav razum). Strani nama najnenaklonjeniji deo stranog faktora koji to kreira i nadgleda, je svakako očekivao da će nakon 2008. i priznanja Kosova, potom kraha neoliberalne ekonomije u svetu, stvarne i koncepcijske, potom pobede ruske vojske na Kavkazu u avgustu, upravo to biti dovoljno da se prepuni čaša u Srbiji.

Međutim, verovatno je između ostalog, kao opitni dan poslužio februarski miting za Kosovo i Metohiju u Srbiji, koji je imao milion učesnika, a mediji su prenosili marginalne i provokativne detalje poput krađe patika i sl, dok je Tadić kao tek izabran, otišao u Bukurešt, shodno ulozi koju je imao po aferi Vikiliks. To je svakako ohrabrilo strani faktor, da je moguće dobiti još i nove produžetke Postoktobarske koncepcije, pa su imali nove karte u rukavu, koje smo mogli gledati sledećih meseci i godina, ali ruku na srce, „ni najveći optimisti među njima“ nisu mogli sanjati da će nakon svih i hard varijanti gadosti koje su primenjivane i u međuvremenu prema nama, dobiti kao superfinale u Narodnoj skupštini nula opozicionih poslanika prema esenciji našeg propadanja ili onom što se može nazvati Postoktobarska koncepcija.

Pobedom Sande Raškvoić-Ivić i primeni već sada najavljenog udruživanja opozicije i pravljenja Patriotskog bloka, tešnjem približavanju Rusiji od ranijeg koncepta ove stranke ka ravnomernoj distanci u odnosu na svetske centre moći (što i nije tako loše za javni koncept u trenucima kad smo zapravo u poluokupaciji od nama najnenaklonjenijih velikih sila), te aktivnom radu u uvlačenju u politiku širih narodnih masa, pokreta i uglednih pojedinaca, stvara se mogućnost za:

1. smanjenje programirane apolitizacije širokih masa, što je planski sprovodeno od kompradora i stranog faktora, paralelno sa preorijentacijama ka Postoktobarskoj koncepciji vrha bivših radikala i socijalista koji u tom pravcu imaju prave stranačke vojske koje ih na tom putu za sada, makar pasivno slede. Pošto je zapravo Postoktobarska koncepcija okrenuta protiv ogromne većine stanovništva i esencijalnih dražvnih interesa, kao i većine slojeva populacije, vlast se može održavati samo u stanju nedemokratskom i prevarama uz pomoć blokiranih medija, uz što poželjniju i dugorčničju apolitizaciju i debilizaciju stanovništva, te potkupljivanje elite – komopradora i marginalizaciju patriotskog i odgovornog dela elite. Dakle, treba raditi i bez jakih medija na što većoj politizaciji širokih slojeva stanovništva, koji poput putnika na prekookeanskom brodu, iako orkestar svira i kabine svetle, primeti da se nešto loše dešava u podpalublju, odnosno svi već vide i kao laici da je nakon 14 godina kontinuiranih reformi zemlja pred bankrotom i ruinirana u svakom pogledu i „da je car go“, ali da nema organizovane opozicije.

2. Pravljenje što šireg bloka opozicionog, koji će strogo zadržati proevropsku formu ponašanja i imidža, ali manifesotvati evroskepticizam u datim okolnostima u odnosu na EU i posebno otpor ka približavanju NATO. Suština je u kvalitetnom ekonomskom i socijalnom programu, oslonjenom na modifikovane varijante neokejnzijanske koncepcije koja se sada u svetu pretežno primenjuje, ali i oživljavanja privrede, vraćanja u srpske ruke što većeg dela bankarskog sistema dokapitalizacijom (poslovnih banaka), promenu politike Narodne banke, osnivanje razvojne banke i dr. Akecenat je dakle na razvoju i što većoj zaposlenosti, (dakle filipsova i okunova kriva) investicijama i oživljavanju privrede, makar u početnoj fazi i sa određenim minusima u postojećim katastrofalno nasleđenim okolnostima (inflacija, zaduženost i dr).

Uzgred Patriotski blok, koji se nije mogao kao što vidimo da se formira u izuzetno za to povoljnim okolnostima bar dve poslednje godine, je već stvoren, samo se radi na njegovom unapređenju, proširivanju i daljoj konceptualizaciji, ali on je već tu. Najgrublje rečeno čine ga za sada DSS, Dveri, veći broj manjih pokreta, udruženja, uglednih pojedinaca, te stranka (pokret) u nastajanju Siniše Kovačevića. U njega verovatno neće ući, makar u ovoj fazi SRS, a stranka u formiranju Nenada Popovića se još do kraja nije opredelila, mada je najverovatnije da će ona nastaviti svoju stvarnu i suštinsku opozicionu kritiku postojećeg makroekonomskog koncepta, kosovske vladajuće politike, evroskepticizam i tražiti veće približavnje ka Rusiji, a u praksi lavirati i odmah ne ulaziti u Patriotski blok, ne rušeći pri tom sve mostove sa vlastima (u našoj odnosno stranoj priči „plavima“).

Stvaranje patriotskog bloka, i to sa zakašnjenjem, ipak će stvoriti tri pola na domaćoj političkoj sceni, gde će Patriotski blok uticati na postojeću vlast već u početnoj fazi svog (neparlamentarnog) delanja da umeri svoju politiku odnosno nastavak Postoktobarske koncepcije, što je već samo po sebi za ogromnu većinu populacije u Srbiji i esencijalne državne intrese ogroman dobitak. Samo formiranje patriotskog bloka pojačaće anahronost i neadekvatnost postojećeg saziva Narodne skupštine, iako je ona tek formirana pre nešto više od pola godine. Samo postojanje Patriotskog bloka, ne samo da će uticati da se mnogi apolitizovani i neopredeljeni u Srbiji sa simpatijama prema njemu odrede, već će predstavljati ogromnu pretnju prema postojećem članstvu SNS, pa i SPS da čak masovno prelazi u njegove redove, (a u svakom slučaju posmatra Patriotski blok sa sve većim simpatijama), paralelno sa sve većim nezadovoljstvom svih slojeva stanovništva otkrivanjem pravih razmera aktuelne politike, kao pukog nastavljača uz svu šminku i medijsko spinovanje koncepcije Postooktobarske. Jednom rečju, Patriotski blok će već od svog nastanka predstavljati u odnosu na članstvo, da ne govorimo o biračima SNS pa i SPS onu privlačnost koju su slobodne i uvećane Srbija i Crna Gora imale nakon Balkanskih ratova prema Srbima i drugim Jugoslovenima u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. U svojoj nemoći da suzbije te težnje miliona Srba i drugih Slovena, kao i većine ne austro-mađara u Monarhiji, Beč je udario na same Srbiju i Crnu Goru kao uzore Pijemontske ideje.

Da li će režim u svojoj nemoći, da iz Postoktobarske katastrofalne koncepcije koju je prinuđen sa kompradorima da sprovodi i koja kao i do sada ne može nipta dati uz svu medijsku i drugu šminku i spinovanje, ništa drugo do daljnje i sve dublje bede za široke slojeve stanovništva i preostale esencijalne državne interese, nasrnuti na ono što čini Patriotski blok i slobodni nepotkupljeni (nekompradorksi) deo, inače marginalizovane društvene elite. Moguće, a u svakom slučaju na to će ga usmeravati nama najnenaklonjeniji deo stranog faktora koji nadzire Postoktobarsku koncepciju u Srbiji, koji je sada došao do savršenstva u Narodnoj skupštini i raspolaže sa „crenima“ i ima uticaj preko vrha i na „plave“, a patriotski blok se formira sa zakašnjenjem od bar dve godine. Ako je vlast, ali i „crveni“ Austro-Ugarska, a Centralne sile sadašnja Amerika, Rusija je svakako ostala Rusija. Analogno tome, bilo bi jako važno da izbegnemo atentate i povode (paljenje Rajhstaga) sačuvamo društveni mir, i u parlamentarnoj utakmici u prvoj fazi proširimo maksimalno Patriotski blok, te na prevremenim izborima on postane, ako iskoristi makar deo potencijalnog biračkog tela (koje je nezadovoljno Zakonom o radu, neoliberalnom ekonomijom, predajom KiM i drugo), vodeća snaga u parlamentu i formira koalicionu vladu.

U tom pravcu, ponavljam, veoma je važno sačuvati evropsku formu imidža i nastupa, staviti u prvi plan poštovanje parlamentarne utakmice, stvoriti respektabilan zaokružen ekonomski, socijalni i državotvorni (umeren) plan delovanja, i jačati svaki dan sve više. Jer režim uz nametnutu Postoktobarsku koncepciju koju se obavezao da sprovodi je svakim danom sve slabiji i slabiji. A ako se slučajno deo „plavih“ odnosno postojećih vlasti, odrekne u najvećem Postoktobarske koncepcije, to je onda uspeh u svakom slučaju, i prelazna faza ka totalnom preokretu, za koji svakako patriotski blok ima perspektive. Uostalom treba tražiti i prečice ako se ukažu, jer izgubljene su do sada ne samo one dve godine, već i čitav Postoktobarski period, pa i šire ako gledamo na poražavajući bilans i okolnosti devedesetih. Zato treba ići napred i sve podrediti interesima Srbije, a to je za sada prestanak funkcionisanja Postoktobarskog koncepta i razrada njegove alternative.

Ipak krenulo se posle dužeg vremena sa mrtve tačke, Patriotksi blok je stvoren, iako to zvanični mediji nisu izvestili. Po njihovoj suštinskoj demokrastskoj prirodi, teško ćemo pratiti stvarno stanje i u budućnosti, ali je sve više onih u Srbiji koji su shvatili da „je car go“, odnosno Postoktobarska koncepcija. To u ovom trenutku zna većina u Srbiji, samo je to trebalo da postane jasno i patrotskoj opoziciji, da krene i uzme plodove rada kompradora, „crvenih“ i „plavih“. I naravno, nama najnenaklonjenijeg dela stranog faktora koji do sada otvara šampanjce, a u poslednje vreme pušta i dronove. Do kada će?

 

SrpskaAkcija ( srbin.info)

Komentara: 2


# Dveri Crna Gora Di patriotski blok Patriotska opozicija udruženja građana Dragan Petrović
@SPDveri @ 

▲ ▼ [+][-]


  • (+5) (-0)

    rutevacdb 04.12.2014.
    Uvek sa zadovoljstvom citam tekstove prof.dr Dragana Petrovica,jednog od najumnijih srpskih intelektualaca.Ovome sto je rekao ovde,nista se ne moze ni oduzeti,ni dodati...potrebno je samo da ovakve ideje stignu do sto veceg broja ljudi,sto ce ,u uslovima ovakve potpune blokade medija biti tesko,ali,ako svi uradimo po malo,uspeh je moguc!!!

  • (+2) (-0)

    GILEDIVAN TEKST 05.12.2014.
    Ovo je divan tekst. Svaki patyriota di trebao da ga PAZ:JIVO procita !


[ Dodaj komentar ]


{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}