Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Istine i zablude o pogubnom delovanju koronavirusa sa osvrtom na region Zapadni Balkan

rss

23.12.2020.

Usled fatalne zaraze koronavirusa, Kovid-19, očigledna je prednost onih zemalja regiona Zapadnog Balkana koje su mnogo ulagale u predikciju, jer se pokazalo da je lečenje skupo, teško, mukotrpno i pogubno po mnoge ljude, zbog smrtnosti izazvane ovim faktorom. Ko je na vreme shvatio prevenciju, koja je složena, kreativna i slojevita, primenio je onu narodnu mudrost da je bolje sprečiti nego lečiti.

Radna grupa, situaciona analiza kriznih područja usled Kovida-19

Lečenje kao oblik društvenog ponašanja potisnuo je prevenciju kod pojedinaca. Zablude građana su nedostatak formirane svesti o kvalitetu života. Mnogo puta mi obični ljudi nismo realni, kreativni i spremni da prihvatimo stil života koji ugrožava izvestan komfor kao sastavni deo načina života svakodnevice, a sve u interesu zdravlja. Međutim, u nekim delovima sveta, npr. na Istoku, gde su brojni narodi, disciplinovani i odgovorni, tako se ne ponašaju, pa je broj zaraženih manji i druge prateće pojave pandemije. Put do toga je, nažalost, dug i odgovoran. To je u našem slučaju bilo prihvaćeno od građana, struka i nauka su bili u stalnoj vezi i odgovorni da bi kontinuitet i rezultati nauke mogli da se vežu u primenjiv program. Svet čoveka direktno određuje socijalni milje i platformu za kvalitet života. U svemu ovome obrazovanje je bitno i višestruko značajno za čoveka u izboru kvaliteta, stila, komfora, a pre svega u formiranju kriterijuma i kategorija društvenog ponašanja u kriznim situacijama. Ovde se misli da obrazovanje ne propada samo formalnom sistemu. Naprotiv, mnogo je značajan neformalni sistem obrazovanja (stalno obrazovanje), koje u svakom trenutku tretira aktuelni problem ljudi.

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi širenja i pogubnog delovanja koronavirusa-Kovid 19, u Društvu srpsko-ruskog prijateljstva "Pukovnik Rajevski" u Žitkovcu održan je vanredno okrugli sto, uz poštovanje svih mera bezbednosti, u cilju realnog sagledavanja objektivnog stanja širenja bolesti i potrebne predikcije koja je prethodila i preduzimana na svim nivoima lokala, regiona i šireg organizovanja u "borbi protiv nevidljivog neprijatelja".

Ozbiljnost pitanja izazvala je veliki onlajn odziv velikog broja naučnika i stručnjaka iz Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Makedonije, Hrvatske i Bugarske. Predsednica organizacionog odbora bila je prof. dr Radmila Maksimović, zapošljena na Farmaceutskom fakultetu u Travniku (BiH). Uvodno izlaganje podneo je akademik redovni prof. dr Rade Biočanin, pukovnik ABHO, a usledila su onlajn izlaganja i diskusije eminentnih naučnih stručnjaka, poznavaoca ove peoblematike: prof. dr Duško Vejnović- Banja Luka, akademik prof. dr Mitar Čutovac- Tivat, mr Admir Muslija- Sarajevo, prof. dr Vinko Perić-Gradiška, Vesna Stepić Pločić-IČT Travnik, Dragan Petrović-Dragačevo, Zaim Fatmir-Priština, prof. Dragiša Marković-Aleksinac i Milica Janković-Peć.

Učesnici ovog onlajn naučnog skupa su napravili komparativnu analizu kod nas i u okruženju, koliko su efikasne mere prevencije i uloga i značaj Nacionalnog kriznog štaba Vlade Srbije uticale na prevazilaženje stanja u pandemiji. Posebna pažnja je data novim rešenjima biološke zaštite, zbrinjavanja i lečenja novozaraženih i šta sve treba činiti kako bi se brojka unesrećenih sve više iz dana u dan smanjivala. 

Svakako, jedan ovako krizni događaj ne treba ni preceniti, ni potceniti, uz veru građana da su napori koje preduzima Vlada Srbije i predsednik države Aleksandar Vučić u interesu sveobuhvatne kontrole stanja zdravlja, ali i ekonomije, na nivou države sa ciljem izlaska iz ove krizne situacije sa što manje štete po ljude i društvo, istakla je ms Vesna Stepić Pločić, iz Kruševca.

Veliki podvig rukovodećih ljudi države u Srbiji je uspešna transformacija zdravstvenog sistema i aktiviranje svih činioca za delovanje u ovakvim uslovima, proširenje i preuređenje zdravstvenih kapaciteta na nivou države, u svim oblastima  zdravstvenog organizovanja, ali i otvaranje dva nova i grandiozna potpuno opremljena zdravstvena objekta, u Batajnici i Kruševcu, koji su nedavno primili prve pacijente, sa najsavremenijom opremom i adekvatno školovanim i stručnim zdravstvenim kadrom, a  vodilo se računa o ekonomskođ podstreku građanima i privredi Srbije.

Činjenica je da je virus Kovid-19 ostavio velike promene u načinu života svih ljudi u svetu pa i kod nas.

Što se tiče procene geografsko- ekonomskih karakteristika virusa Kovid-19 u Srbiji stanje u Aleksincu je zadovoljavajuće, prema sajtu Kancelarije za IT i eUpravu, jer je do 28. 3. 2020. bio 1 inficiran na 100.000 stanovnika, a procena za isti taj broj stanovnika je 1, 93, dok je do 11. 4. 2020. bilo 19 inficiranih sa procenom 36, 63.

S obzirom da pripadamo Nišavskom upravnom okrugu gde je po uvođenju vanrednog stanja, u periodi 15. 3. do 24. 4. bilo je 28 inficiranih, a pri kraju ovog stanja, od 27. 4. do 6. 5. bilo je 229 inficiranih, a on je bio na trećem mestu u Srbiji broju inficiranih, da se upotrebom geografskom informacionog sistema i dostupne baze podataka može se pratiti širenje virusa iz jedne u drugu lokalnu samoupravu i tumačiti uzroke i posledice ove pojave i procesa.

Rezultati su vidljivi i ohrabrujući, jer se poštuju mere koje država preduzima, a odgovori na ovom okruglom stolu su da su prethodile prave odluke i mere, na adekvatan način preduzimane, u vezi aktuelnih pitanja B- kontaminacije virusom Kovid-19.

Tekst i foto: Boža Marković


# Aleksandar Vučić Dragiša Marković Boža Marković - Nesvrćanin Dragan Petrović Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Puk. Rajevski koronavirus
@avucic @


 Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima