Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Bigrafija akademika prof. dr Radeta Biočanina

rss

12.09.2018. Boža Marković

U Žitkovcu u udruženju građana Pukovnik Rajevski već duže vreme se organizuju zanimljive manifestacije iz oblasti nauke. Posebno mesto zauzimaju teme iz oblasti ekologije. Forma kroz koju se skupovi održavaju su javna debata i okrugli sto.
Idejni tvorac i moderator naučnih skupova je akademik Rade Biočanin.
Tim povodom našim čitaocima predstavljamo biografiju navedenog naučnika.

Bigrafija akademika prof. dr Radeta Biočanina

Akademik prof. dr Rade Biočanin, Pukovnik ABHO

NAUČNIK OD UGLEDA I  VELIKE REPUTACIJE

Akademik prof. dr Rade Biočanin je Redovni  univerzitetski profesor na više univerziteta, Član CESNA B - Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Član naučnog komiteta Ruske akademije nauka, Član SKAIN - Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka, sa sedištem u Beogradu u kojoj vodi Odeljenje za biotehnologiju, Naučni savetnik Evropskog defendološkog centra, Edžpert za  zaštitu životne sredine i eko-bezbednost  i dr.  Članovi  SKAIN-a   su svetska imena nauke iz ove oblasti: dr Miodrag Stojković, dr Miodrag Jevtić, dr Zoran Tambur, dr Biljana Radojičić i dr.  U KCK predstavio je svoju najnoviju monografiju „Ekološki izazovi i bezbednost“, kao i  naučnu knjigu „Globlana ekologija“, koja će sigurno postati besteseler na području Edž Jugoslavije, Zapadnog Balkana, Evrope i Sveta.

- Moje interesovanje za pisanje počinje po završetku Vojne akademije i po stupanju na vojne dužnosti u Kiseljaku kod Sarajeva, a kasnije u Zenici. To su uglavnom bila vojna pravila i uputstva, zapisi, reportaže sa vojnih vežbi, logorovanja, obuka jedinica civilne zaštite stanovništva u tada dobro organizovanom sistemu ONO i DSZ. Tekstove sam objavljivao u listovima i časopisima: „Oslobođenje“, „Borba“, „Front“, „Večernje novosti“, „ZOV“, „Narodna armija“, „Naša riječ“ Zenica,  „Borac“ Sarajevo,“Bilten ABHO“,  „Vojni glasnik“, Vojnotehnički glasnik“, „Student“ Sarajevo, IMK-14“ Kruševac, „Ekologika“, „NIR“ Brčko,  „Medicinska praksa“,“Primus“. U to vreme sam bio na postdiplomskim studijama iz hemijskih nauka na Sveučilištu u Zagrebu, a počeo sam da pišem i naučne radove za referentne časopise u SFRJ i u svetu - kaže prof. dr Rade Biočanin.

Dolaskom u Kruševac Biočanin je vrlo brzo postavljen za rukovodioca nastavnika NHB zaštite i RHB dekontaminacije u tada visoko školskoj i naučno - istraživačkoj ustanovi - Školski centar ABHO

u Kruševcu, ubrzo je imenovan i za glavnog i odgovornog urednika naučno - stručnog časopisa „Bilten ABHO“. Kao profesor na Vojnoj akademiji bio je mentor brojnih diplomskih i specijalističkih radova, a po doktoriranju na PMF Novi Sad, i magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Do sada je objavio 879 naučnih i stručnih radova, 23 inovacije (korisni predlozi i unapređenja) i 52 knjige, uglavnom univerzitetski udžbenici. U koautorstvu sa Jelenom Borovčanin, publikovao značajnu naučnu monografiju i univerzitetski udžbenik „Ekološki izazovi i bezbednost“. Najnovija knjiga, u 19 poglavlja, na 855 stranica i sa citatima iz 195 bibliografskih jedinica, daje odgovor na ključna pitanja i izazove vremena, a sadrži brojne tabele, šeme, dijagrame i slike i problemski postavlja pitanja i nudi rešenja u sistemu eko bezbednosti i održivog razvoja. Veliki broj izdavačkih kuća, univerziteta, fakulteta i biblioteka, kao i brojni pojedinci zainteresovano je za knjigu. Promocija ove značajne monografije održana je u KCK, a pre toga bila je tribina na ovu temu, na kojoj su govorili recenzenti dr Selim Šaćirović, profesor PMF u Nišu i dr Redžep Škrijelj, profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Prof. dr Selim Šaćirović je rekao da je u ovo doba savremenih naučno-tehničkih dostignuća, informatičke podrške, nanotehnologije i biotehnologije važno raspolagati sa naučnim kadrom, tehničkim sredstvima, obučenim ljudstvom, propisanim postupcima i procedurama i kompletnim sistemom stalne kontrole zdravlja, kvaliteta života i zaštite životne sredine. Tek na osnovu tako ugrađene kompletne bezbednosne infrastrukture, za oblast koju autori  ovde tretiraju, moguće je dati ocenu o stanju bezbednosti u oblasti eko-upravljanja u radnoj i životnoj sredini.

Očuvanje životne sredine je civilizacijska obaveza čovečanstva. Da bi se buduće generacije razvijale i napredovale treba temeljno promeniti odnos prema životnoj sredini. U tom smislu, očuvanje životne sredine, životinja i biljaka predstavlja nezaobilazni faktor unutrašnje stabilnosti i bezbednosti jedne zemlje. Proučene su metode i sredstva za ugrožavanje životne sredine protivnika i nasuprot tome metode, sredstva i standardi za njeno očuvanje.

- Knjiga „Ekološki izazovi i bezbednost”, čiji su autori prof. dr Rade Biočanin i mr Jelena Borovčanin, doktorant, donosi veliki broj upozoravajućih i bolnih činjenica o predmetima koje svakodnevno koristimo mi i buduća pokolenja i pokazuje nam kako će fenomen radikalne transparentnosti - dostupnosti kompletnih informacija o svim aspektima nekog eko-proizvoda uskoro početi da menja moć potrošača i sudbinu poslovanja. Kompanije više neće moći da kontrolišu sopstvenu reputaciju, a po prvi put će ono što kažu biti daleko manje značajno u odnosu na ono šta u stvarnosti rade. Postaće istinski „odgovorne” u okviru održivog razvoja.

- Prepuna praktičnih uputstava, ova knjiga postaje neophodan priručnik za razumevanje očekivane, neminovne revolucije eko-informacija. Ona  je jedno, za savremene uslove života, zagađenja i degradacije životne sredine u miru i ratnim uslovima, dosta značajno, aktuelno, složeno i kompleksno područje obrazovanja i vaspitanja studenata, slušalaca, nastavnika i ostalih pripadnika u sistemu školstva, odbrane i bezbednosti, gde nema granice posmatranja i istraživanja, istakao je dr Šaćirović.

Prema rečima prof. dr Redžep Škrijelja, knjiga „Ekološki izazovi i bezbednost” predstavlja jedinstveni izvor na našem jeziku nužnih znanja o ekologiji kao nauci, njenoj primeni i rezultatima. Ona pruža obuhvatan i temeljan pregled svih ključnih koncepata ekologije i raspravlja o mestu čovečanstva u prirodi, sa jasnim naglaskom na primenjenu ekologiju, ali daleko od senzacionalizma i profitiranja na temi za koju se danas može reći da je najpopularnija u svetu.

Prof. dr Rade Biočanin vidi sebe u gomili vrednih priznanja
- U ovoj „provokativnoj” knjizi, autori nam pokazuju da će se sve u vezi sa time šta i zašto kupujemo promeniti. Do dana današnjeg, tvrdi on, naše razmišljanje o problemima kao što su životna sredina, opasnosti po zdravlje ili izrabljivanje sadašnjih i budućih naraštaja, ostalo je jednodimenzionalno, usredsređeno samo na pojedinačne probleme izolovane od svih ostalih. Naša „zelena“ svest toliko je površna da često proizvedemo više štete nego koristi, tako što ignorišemo granice do kojih doseže opasnost izazvana našim postupcima i proizvodima koje kupujemo.

Autori ove knjige nam nude „priču” o promeni okruženja iz perspektive ljudske vrste, a posebnu pažnju posvećuju aktuelnim pitanjima, kao što su: eko-poremećaji, izumiranje vrsta, održivost ekosistema, biodiverzitet, procena bioloških resursa i određivanje prioriteta. Ispričano jezikom, razumljivim kao čitaocima koji se bave naukom, tako i onima koji se prvi put susreću sa ovakvom vrstom literature, štivo nas uči na koji način su ekološki principi krucijalni za razumevanje sveta i kako su oblikovali našu evoluciju, naglašava dr Škrijelj.

Knjiga predstavlja značajan putokaz i polaznu informaciju proizvođačima i uvoznicima raznovrsnih proizvoda, kao i njihovim distributerima, koju autori detaljno daju o tome koje ih sve nove i brojne obaveze očekuju u predstojećim godinama na tržištima Balkana, EU i na drugim kontinentima i pre nego što naša zemlja postane punopravna članica EU. Iz tih razloga knjigu preporučujemo svakom privrednom subjektu koji ima ambiciju da, pre svega, osigura svoj opstanak i razvoj na domaćem, a zatim i da nađe svoje mesto i na globalnom tržištu.

U ovoj knjizi se razmatra istorijat i oportunost uvođenja sintagme „bezbednosni izazovi, rizici i pretnje“ u teoriju eko-bezbednosti. Budući da ta sintagma nije sve do danas jasno određena, njeno korišćenje često izaziva znatne probleme u teorijskom i praktičnom smislu, što su dobro primetili autori knjige. U prilog takvom zaključku, autori navode pokušaje njenog određenja od strane nekoliko teoretičara bezbednosti, kao i njihove klasifikacije bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. Ustanovivši da je pomenuta sintagma uvedena kao sinonim za ranije upotrebljavani izraz „činioci ugrožavanja bezbednosti“, autori smatraju da to nije bilo nužno, ali da se, uz izvesne ograde, sintagma „bezbednosni izazovi, rizici i pretnje“ može upotrebljavati kao alternativni izraz za tu staru i još uvek dobru sintagmu.

Prof. dr Rade Biočanin je do sada kao mentor i komentor izveo više od 20 magistranata, odnosno mastera i 23 doktora nauka, od kojih su šestorica bili ili su sada ministri u državama bivše SFRJ.

- Do sada sam oko 50 puta bio predsednik organizacionih ili naučnih odbora domaćih naučnih konferencija sa međunarodnim učešćem, što je od mene tražilo veliko angažovanje, transfer znanja, putovanja po svetu i saradnju sa brojnim pojedincima i svetskim naučnim institucijama, a sve u cilju da nađem adekvatan odgovor na sve učestalije eko probleme - vanredne događaje izazvane prirodnim putem ili ljudskim faktorom, kaže on.

Oblast Biočaninovih narednih istraživanja biće primena „zelene hemije“ kroz bioinženjerstvo u oblasti unapređenja poljoprivrede uz smanjenje pesticida i drugi hemikalija, tretmana opasnog otpada i korišćenja biomase kao hrane i bioenergenta, bioremedijacije u ozdravljenju kontaminiranog zemljišta u kojem su bili teški NHB akcidenti. Naravno, borba protiv GMO i unapređenje visokoškolske nastave na fakultetima gde su zastupljeni studijski programi iz hemije, biologije, šumarstva, poljoprivrede, medicine, biotehnologije i humane ekologije i dalje će biti u fokusu njegovih interesovanja.

Više puta je nagrađen i odlikovan, a za uzorno, hrabro, odlučno i izuzetno uspešno izvršavanje zadataka u odbrani i bezbednosti otadžbine odlikovan je Ordenom za zasluge za narod III stepena od strane predsednika SRJ. Poseduje izuzetnu sposobnost  za saradnju, posebno u uslovima iznalaženja i rešavanja konfliktnih situacija i u  odlučivanju.

Jubilarna, 50. po redu, knjiga „Energetska efikasnost“ objavljena  će biti u avgustu u izdanju Internacionalnog univerziteta Travnik (BiH), kao univerzitetski udžbenik. Nedavno je izašla knjiga „Otpadne vode“ koja u ovo vreme mnogo znači za potrebe upravljanja  tečnim i čvrstim otpadom, u okviru eko-bezbednosti, održivog rauzvoja i energetske efikasnosti.

Akademik Biočanin kao recenzent knjige sa saradnicima u Aleksincu

- Želim da dam doprinos u celini osnivanju i budućem radu Poljoprivrednog fakulteta Niškog univerziteta, koji će uskoro biti otvoren u Kruševcu, a posebno u oblastima ekološke bezbednosti i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u kojima imam značajno iskustvo. Spreman sam da odmah pokrenem naučni časopis i organizujemo i držimo prvu naučnu konferenciju. Očekujemo da bude veliki odživ istraživača i naučnika iz zemlje i sveta, obećava Akademik  Biočanin.

Na kraju razgovora beležimo reči Akademika Biočanina: “Mali narodi Balkana moraju biti učevni, pametni i mudri, da bi preživeli sve izazove novog postmodernog vremena i mogućih sukoba, u koje bi mogli biti ponovo uvučeni mimo volje ili sopstvenim greškama. Onaj ko je nedovoljno moćan mora biti uvek na oprezu i maksimalno prilagodljiv, nikad ne sme dozvoliti sebi da bude iza svoga vremena i aktuelnih odnosa na balkanskom raskršču, u Evropi i u svetu. Od toga u najvećoj meri zavisi balkanska i evro-bezbednost, gde niko, pa ni građani najmoćnijih sila nisu potpuno sigurni.

Postojeći zemljišni prostor u zoni Koridora 10 oduvek je bio važan za sve one koji su prolazili ovim putnim pravcem. Tokom prethodnih vjekova i milenijuma tu su prolazili mnogi pojedinci (individualno) i brojne razne grupe (spontane ili organizovane), sa namerom da ostvare svoje zamisli i ciljeve – avanturističke, saznajne, trgovačke, radne, osvajačke, pljačkaške, zatim vojne, političke, verske, humanitarne, turističke, kriminalne, terorističke i sl. U poslednje vreme su aktuelni emigranti i nedozvoljena trgovina i transport opasnih psiho-aktivnih supstanci.

Na ovoj vetrometini Balkana oduvek su prolazili mnogi putnici, vojnici, državnici, trgovci, hodočasnici, avanturisti, migranti, izbeglice iz Male Azije, stare Grčke, Rimskog carstva, Vizantije, kao i krstaši sa Zapada na čelu sa njihovim vođom Fridrihom Barbarosom u pohodima kroz Podunavlje, dolinom Velike i Južne Morave, kroz Povardarije, preko Makedonije, Grčke i Carigrada, a zatim i oni koji su ove prostore zauzimali i duže (viševekovno), ostajali na prostoru Balkana i velikom delu Evrope – kao što su bili pripadnici nekada moćnog Osmanlijiskog carstva i razne grupe unesrećenih ili odvažnih ljudi”.

Kao zaključak: Akademik prof. dr Rade Biočanin je u činu pukovnika JNA otišao u prevremenu penziju sa mesta načelnika Odseka za ekspertsko ocenjivanje naučnih projekata i programa razvoja u Ministarstvu odbrane i Generalštabu vojske SRJ (SCG), a to je bila najveća rukovodeća vojna naučna dužnost u državi,  bio je 10 godina  univerzitetski profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, a sada  Redovni profesor na Internacionalnom univerzitetu Travnik i  na  Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu gde pored brojnih predmeta koje drži i za koje ima  univerzitetske udžbenike: BIOHEMIJA, EKOTOKSKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM,  EKOLOGIJA ČOVEKA, SIGURNOST PROIZVODA i dr.  Živi u Kruševcu (supruga Vesna rano je umrla, ima dva sina Bojana i Ivana, snajke Ivanu i Jelenu i unučad - Taru, Đurđiju, Aleksandra i Janu i brojnu bližu rodbinu),  stalno je na putu, a iznad svega voli Kruševac i okolinu, iako je mogao da dobije stan i da živi u Beogradu. Jednu sobu u stanu pretvorio je u pravi naučni kabinet i sa divljenjem, svi se slažu, treba pogledati, vredna priznanja i brojnu naučno-stručnu literaturu posebno.

Akademik Biočanin sa poznatim imenima iz sporta u svetu
I dalje  je aktivan u sportu, a kao VD Predsednik vodi fudbalske veterane Eks Jugoslavije i Srbije, putuje stalno na  naučne skupove po svetu i beleži uspehe. Za divljenje, u svakom pogledu.

B. Marković-Nesvrćanin
Ž. Milenković


# Boža Marković - Nesvrćanin izbeglice Novi Sad Večernje novosti školski centar Radomir Biočanin
@


 Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima