Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Razvoj poštanskog saobraćaja i telekomunikacija u Aleksincu (I deo)

rss

11.10.2006.

Razvoj poštanskog saobraćaja i telekomunikacija u Aleksincu (I deo)

1834. – U Srbiji postoje drumovi: Beograd–Šabac–Loznica–Zvornik; Beograd– Grocka–Hasan Pašina Palanka (Smederevska Palanka)–Jagodina–Paraćin– Aleksinac; Beograd–Smederevo–Požarevac–Golubac–Brza Palanka; Beograd–Palež (Obrenovac)–Valjevo–Kragujevac–Čačak. Na ovim drumovima odvija se poštansko-putnicki saobracaj koji se obavlja jahacim i menzulanskim konjima

1842. – U saobraćaju su javne pošte u Palanci, Paležu (Obrenovac), Cupriji, Fetisalamu (Prahovu), Aleksincu i Paracinu

1843. – Funkcionišu javne pošte u Grockoj, Batocini, Zajecaru, Jagodini, Kolarima. – (15. oktobar) – Doneto knjaževsko „Ustrojenije poštanskog zavedenija” Ovaj zakonski akt kodifikuje javni poštanski saobracaj u Srbiji. Osnovni principi: Pošta služi državnoj upravi i citavom narodu za transport pošiljaka i putnika, poštanska organizacija pociva na mreži pošta i poštanskih ekspozitura, poštanska uprava ima monopol u prenosu pošiljaka, poštanske tarife su jedinstvene za celu zemlju i naplacuju se unapred, „poštansko upraviteljstvo” radi u sastavu „Popeciteljstva unutrašnjih poslova”, osoblje se postavlja ukazom, obavezna je uniforma i upotreba poštanske trube (trompete), ustanovljuju se dve vrste poštanskih pošiljaka: pismonosne pošiljke (pisma, novine, štampane stvari, slike, robni uzorci) i amaneti koji sadrže novac, dragocenosti i vrednosne papire) – Prema Ustrojeniju poštanskog zavedenija, glavne poštanske linije su:
1. Beograd–Radujevac (preko Grocke, Požarevca, Kruševice, Donjeg Milanovca, Prahova, Brze Palanke i Negotina);
2. Beograd–Aleksinac (preko Grocke, Kolara, Palanke,  Batocine, Jagodine, Cuprije, Paracina i Šupeljka);
3. Beograd–Mokra Gora (preko Grocke, Kolara, Palanke,  Batocine, Kragujevca, Brusnice (Gornjeg Milanovca), Cacka, Požege i Užica);
4. Beograd–Loznica (preko Paleža (Obrenovca) i Šapca). Pored ovih, glavnih, ustanovljeno je još 10 sporednih poštanskih linija. Na svim poštanskim linijama predvidene su dve pošte (Beograd i Aleksinac), 34 post-ekspedicije i 36 menzulana – Doneta Uredba o naplacivanju poštanskih taksa u Srbiji Primenjen sistem tarifiranja pismonosnih pošiljaka po težini bez obzira na udaljenost, a vrednosne pošiljke (amaneti) tarifiraju se prema vrednosti. Novine se prenose besplatno

1855.
– (20. januara) – Donet prvi Telegraficeski zakon Knjažestva Srpskog – (28. marta) – Uspostavljena je telegrafska veza sa Zemunom, cime je zapoceo javni telegrafski saobracaj u Srbiji. O tome izveštava Popečiteljstvo vnutrenih dela (akt 0H0 114) Jucerašnjim danom žica telegrafska (je) preko Save prevucena, i na visoke stubove, koji su na jednoj i drugoj obali ove reke podignuti, zategnuta i utvrdena, a potom je ista žica nadležnim nacinom sa žicom Carskog i Kraljevskog Austrijskog telegrafa vezana, tako da je iz Beograda pocevši od današnjeg dana saopštenije otvoreno sa Zemunom, Bečom i sa svima štacijama Austrijsko-nemackog telegrafskog sojuza, kao i sa zemljama, koje sa ovim ugovor telegrafski imaju…
– (16. april) – Uvedena u poštanski saobracaj unutrašnja telegrafska služba na relaciji Beograd–Aleksinac. Prvi telegram poslat je iz Aleksinca u Beograd u 8 sati i 10 minuta

1857. – (12 februar) Otvorena telegrafska štacija u Smederevu. U predlogu Popeciteljstva nabrojani su razlozi za ovakav potez Varoš Smederevo poznato je kao najglavnije mesto posle Beograda i Aleksinca, naročito za marvenu trgovinu, gde se trgovci ne samo iz Otčestva no iz stranih država stiču, poslove vode, i tako znatan saobraštaj pričinjavaju, po tome dakle i oseća se potreba za ustanovljavanje telegrafske štacije

1860. – U Pošti Srbije zaposleno je 244 lica. – Telegrafska konferencija u Temišvaru kojoj prisustvuju predstavnici Austrije, Turske, Rumunije i Srbije. – Otvaraju se telegrafske štacije u Užicu, Loznici i Zajecaru – Na relaciji Beograd–Aleksinac povucena i druga telegrafska žica

1866.
– (25. januar) – Prvi Zakon o poštama Knjažestva Srbije koji sa izmenama od 1869, 1879, 1890. i 1896. važi do 1918. Od novih inistitucija Zakon o poštama predvida ustanovljavanje opštinskih pošta koje se otvaraju u središtima svih opština sa osobljem koje obezbeduje opštinska administracija. Ustanova opštinske pošte je prethodnica ugovornih pošta. – (9. februar) – Srbija pristupa Međunarodnom telegrafskom savezu kao 17. članica
– (1. maj) – Emitovane prve srpske marke (grbuše) za placanje poštarine za novine ičcasopise.
– (1. maj) – U poštanski saobracaj Srbije ukljucene poštanske dvokolice – (juli) – Kako Zakon o markama poštanskim za pisma i novine predvida poštarinu od 20 para caršijskih za pisma i 10 para za tiskovine, emitovana je prva serija redovnih poštanskih maraka sa likom knjaza Mihajla Obrenovica: 10 para (žuta), 20 para (ružicasta) i 30 para (plavetna)
– (31. oktobar) – Donet Zakon o markama poštanskim za pisma i novine – Prvo Nastavljenije (Uputstvo) za vršenje poštanske službe kojim se reguliše naplacivanje poštanskih taksa – Prva kolska poštanska linija Beograd–Aleksinac – U Srbiji funkcionišu 43 pošte a od 1000 stanovnika Srbije pismeno svega 56.  

1868.
– (15. avgust) – Iz Graca je prispelo 26 poštanskih kola „sa federima” koje je primio ukazni poštar beogradski Mihajlo Piperin. Ova kola, odmah po prijema ukljucena su u saobracaj na relaciji Beograd–Brzan (beogradska kola) i Brzan–Aleksinac (aleksinačka kola)
– (14. decembar) – Zaključena bilateralna poštanska konvencija Srbija–Austrougarska – (14 maj) – Iz Velikog Gradišta poslat je prvi telegram

Komentara: 0


# opština Beograd pošta telegraf komunikacije Smederevska Palanka 5. oktobar
@


 

[ Dodaj komentar ]


Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima