Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

I Aleksinac bez GMO

rss

16.04.2013. Opština

Članovi Opštinskog veća održali su danas 20. sednicu, a na dnevnom redu našlo se 18 tačaka.

Većnici su usaglašavali Statut opštine prema zakonskom odredbama (ukidaju se upravni odbori) i pokrenuli par inicijativa - za reprogram dugova za struju i opstanak preduzeća "Reč radnika".

Održana 20. sednica Opštinskog veća

Najviše tačaka dnevnog reda odnosilo se na nacrte rešenja o davanju saglasnosti na statute aleksinačkih javnih preduzeća. Pre svih, usvojena je Odluka o promeni statuta opštine Aleksinac. Naime, donošenjem Zakona o javnoj svojini i Zakona o javnim preduzećima pristupilo se izmenama Statuta opštine Aleksinac radi usaglašavanja pojedinih odredbi Statuta sa novinama koje donose pomenuti zakoni. Zakon o javnoj svojini predviđa niz ovlašćenja jedinica lokalne samouprave u pogledu pribavljanja, otuđenja i upravljanja dobrima u javnoj svojini, dok Zakon o javnim preduzećima predviđa da se upravljanje u jednodomnim javnim preduzećima vrši preko nadzornih odbora i direktora, čime se ukidaju upravni odbori iz upravljačke strukture preduzeća. Iz tih razloga Većnici su na današnjoj sednici dali saglasnost i na nacrte rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća opštine Aleksinac.

 
Na današnjem zasedanju Opštinskog veća usvojena je i Odluka o izradi plana detaljne regulacije naselja Deligrad i Jasenje, kao i Odluku o usvajanju plana ruralnog razvoja Nišavskog okruga 2012-2021.

Članovi Opštinskog veća su, između ostalog, dali saglasnost na odluku Upravnog odbora Ustanove za odmor i rekreaciju dece "Lipovac" u Lipovcu na cenovnik usluga za 2013/2014. godinu.

Na današnjoj sednici Opštinskih većnika jednoglasno je usvojena Deklaracija o proglašenju opštine Aleksinac za teritoriju bez genetski modifikovanih organizama (GMO), čime se teritorija opštine Aleksinac proglašava za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama (GMO).

Na samom kraju današnje sednice Veća, data je saglasnost na zaključak o pokretanju inicijative za reprogram starog duga uz otpust kamate za utrošenu električnu energiju. Pod starim dugom podrazumeva se dug za električnu energiju koji je dospeo na dan 31.12.2013. god., a koji je neizmiren na dan 28.02.2013. god. Takođe je usvojen i zaključak o pokretanju inicijative za donošenje pravnog okvira za opstanak lokalnog javnog servisa JNIRTVP "Reč radnika", s obzirom da Nacrt Zakona o informisanju predviđa da se odmah nakon 1. januara 2014. godine krene u privatizaciju medija čiji su osnivači gradovi i opštine.

Poslednja tačka o kojoj se razmatralo i na koju je data saglasnost, odnosila se na zaključak o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Aleksinac za 2013. godinu. Predloženim zaključkom u 2013. godini zadržavaju se kriterijumi, merila, način i postupak utvrđivanja poreza na imovinu kao u 2012. godini, uz primenu iste stope poreza na imovinu i istu osnovicu, odnosno prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine Aleksinac.

Komentara: 0


# Aleksinac Reč radnika Deligrad upravni odbor
@ 

[ Dodaj komentar ]

{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}