Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Tihi kutak za pecaroše i kupače

rss

11.07.2011. M. Ma­li­šić, Pravda

Bo­van­sko je­ze­ro, uda­lje­no od Alek­sin­ca 12 ki­lo­me­ta­ra i isto to­li­ko od So­ko­ba­nje, ovih da­na ve­o­ma je po­se­će­no tu­ri­sti­ma iz svih kra­je­va na­še ze­mlje, ko­ji že­le da pro­ve­du od­mor u ovom dra­gu­lju pri­ro­de.

Tihi kutak za pecaroše i kupače

Či­sta, pre­le­pa pri­ro­da i vo­da bo­ga­ta ri­bom ča­ri su ko­je pri­vla­če ka­ko po­se­ti­o­ce iz Alek­sin­ca i So­ko­ba­nje, ta­ko i iz dru­gih me­sta Sr­bi­je. Ina­če, sam cen­tar op­šti­ne i ne­ko­li­ko obli­žnjih alek­si­nač­kih na­se­lja iz ove aku­mu­la­ci­je snab­de­va­ju se vo­dom po­sle pre­ra­de u obli­žnjoj fa­bri­ci.

Ovo je­ze­ro, du­go osam ki­lo­me­ta­ra i ši­ro­ko oko 400 me­ta­ra, sa naj­ve­ćom du­bi­nom od 50 me­ta­ra, ide­al­no je i za ku­pa­nje. Na oba­li je­ze­ra do­zvo­lje­no je kam­po­va­nje, ko­je je bes­plat­no. Pla­ža je ure­đe­na, oba­la je po­su­ta šljun­kom i po­sta­vlje­na je let­nja po­zor­ni­ca.

Ta­ko­đe, u objek­ti­ma do­ma­će ra­di­no­sti, ko­ji se na­la­ze u bi­zi­ni je­ze­ra, dnev­ni bo­ra­vak je 500 do 800 di­na­ra. Hra­na je uglav­nom do­ma­ća, pri­rod­na. U Omla­din­skom tu­ri­stič­kom cen­tru „Sun­co­kret“, ko­ji je od je­ze­ra uda­ljen oko dva ki­lo­me­tra, mo­gu se bes­plat­no iz­naj­mi­ti ka­nui, čam­ci i sun­co­bra­ni.

Bo­van­sko je­ze­ro je i ste­ci­šte ri­bo­lo­va­ca iz ce­le Sr­bi­je. Nje­go­ve vo­de su bo­ga­te be­lom ri­bom – ka­ra­šom, žut­kom, smu­đom, ša­ra­nom, ko­je pe­ca­ro­ši ra­do lo­ve.

 

Jezero - pejzaži

Komentara: 3


#
@


 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-0)

  Zoran 11.07.2011.
  Ala lazete da je cistooooo!!!!!!

 • (+0) (-0)

  anonimus 12.07.2011.
  ma nema veze sto lazu,mene interesuju koje su ove dve sojke sto se slikale u vodu???

 • (+0) (-0)

  Fejsbuk 12.07.2011.
  Nenad Djuric jeste to lepo... a sto tamo voze motorne camce, one skutere(pomislio sam da mi glavu odsece onaj)... to je ok. A kad kaznjavaju ljude, mucenike sa "jugo" sto ne stanu na SPOT to je opasno A TAMO STO SE VOZI SVE TO, A I ZABRANJENO JE, STA SA TIME??? Nikome nista...

  Ancica Zvoncica ‎:)) ma kakvi skuteri, pecarosi..kako su nonsalantno zagazile gospodjice :)))

  Nenad Djuric jesi plivala skoro Anci?

  Ancica Zvoncica Nisam i nemam namere skoro :))))

  Nenad Djuric da jesi znala bi o cemu pisem

  Jasminka Ilic To sada uopste nije TIHI KUTAK ni za koga!!!


[ Dodaj komentar ]


Budite obavešteni

Dozvoljavam da mi ovaj portal dostavlja obaveštenja o najnovijim vestima