Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Конкурс за диригента

29.03.2016.
Конкурс за диригента

I Позиција
Расписује се конкурс за избор диригента и уметничког руководиоца Мешовитог хора "Шуматовац"

II Опис послова
Диригент и уметнички руководилац има обавезу да: - организује стручни рад у оквиру програмом утврђених делатности и активности МХШ - стара се о квалитету уметничког извођења и репертоару МХШ - одржава редовне пробе и друге припреме МХШ - прати напредовање и усавршавање чланова МХШ - врши проверу увежбаности програма за поједине наступе и на основу те провере саставља хор за посебне прилике - по потреби ангажује певаче за испомоћ - у сарадњи са Управним одбором израђује нацрт Годишњег плана и програма рада -одржава аудицију за пријем нових чланова - члан је Управног одбора по положају, али, без права одлучивања

III Општи и посебни услови за избор
Поред општих услова, прописаних Законом, кандидат мора да има завршену Музичку акадамију, смер дириговања или професор солфеђа Предност приликом избора имају кандидати: - са радним искуством на пословима дириговања 3 године, - који имају изграђен музички реноме, и који су на пољу дириговања стекли признања за свој уметнички рад

IV Пријава, потребна документација и рок
Заинтересовани кандидати пријаве и пратећу документацију могу доставити путем поште на адресу: МХШ, Моравичка 64, са назнаком: Конкурс Такође, пријаве се могу доставити и путем електронске поште на е – маил: [email protected]
Заинтересовани уз пријаву достављају: - доказ о стеченој стручној спреми (фотокопија дипломе или уверења) - радну биографију (CV) - мотивационо писмо (највише једна страница текста, формата А4) - остале релевантне документе, који могу бити од значаја за избор кандидата. Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

V Процедура избора и именовања
По истеку рока за подношење пријава, на основу достављене документације, Председништво МХШ оцениће пристигле пријаве и одредити ужи круг кандидата. Са истима ће бити обављен интервју. Председништво може оцењивати и кандидате који не испуњавају услове из конкурса. Коначну одлуку о избору диригента и уметничког руководиоца, донеће Скупштина МХШ.

VI Остале информације
Са изабраним кандидатом МХШ потписује уговор међусобној сарадњи и обавезама, као и уговор о делу, на основу кога диригент и уметнички руководиоц прима накнаду за свој рад. Рок за жалбу је 8 (осам) дана од дана објављивања резултата конкурса.

У Алексинцу 24. 3.2016
https://www.facebook.com/Me%C5%A1oviti-hor-%C5%A0umatovac-Aleksinac-Srbija-110859855602153/


[ Контакт ]


 

Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима