Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Saopštenje povodom obustavljanja lokalnih usluga socijalne zaštite

rss

30.04.2014. AgroInvest Fondacija Srbija/ World Vision

Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Aleksincu je prestao sa radom 31. decembra 2013. godine. U boravku koji je funkcionisao pri Centru za socijalni rad, tokom protekle dve godine su deca iz Aleksinca i okolnih mesta imala mogućnost da provode osam sati dnevno radnim danima, sa organizovanim obrocima i edukativno- kreativnim sadržajima.

Saopštenje povodom obustavljanja lokalnih usluga socijalne zaštite

Razlog za prestanak rada nije nedostatak novca. Dnevni boravak je finansiran iz sredstava Evropske unije do kraja februara 2013. godine, da bi opština kasnije preuzela finansiranje i izdvojila sredstva i u budžetu za 2014. godinu. Ono što onemogućava rad je način sprovođenja mere štednje i smanjivanja obima javnog sektora. Izmenama Zakona o budžetskom sistemu koje su usvojene krajem 2013. godine, zabranjeno je zapošljavanje novih radnika u naredne dve godine, a broj privremeno angažovanih saradnika u insitucijama koje se finansiraju iz budžeta je ograničen na 10% od ukupnog broja zaposlenih. Iako su Zakonom predviđeni izuzeci od ovih ograničenja za neke korisnike javnih sredstava (Narodna skupština, Republička radiodifuzna agencija, Komisija za zaštitu konkurencije...) sektor socijalne zaštite nije među njima. Tako se ograničenje broja saradnika bez izuzeća odnosi i na ustanove socijalne zaštite (centre za socijalni rad) koje često uz anagažman saradnika pružaju usluge u zajednici - to su na primer gerontodomaćice za pomoć starim licima ili negovateljice za decu sa smetnjama u razvoju.

Direktna posledica ovog zakonskog organičenja je bila da centri za socijalni rad počevši od 1. januara ne mogu da produže ugovore određenom broju saradnika i nastave sa pružanjem usluga, čak i ukoliko su sredstva u lokalnom budžetu odobrena.

Ne postoje podaci koliko korisnika usluga socijalne zaštite, pripadnika različitih ranjivih grupa je pogođeno primenom ovih mera smanjivanja obima javnog sektora. Jedan od slučajeva koji je dospeo u javnost krajem januara je da je više od stotinu starih ljudi u opštini Lučani ostalo bez pomoći u zimskom periodu, jer centar za socijalni rad više nije mogao da zapošljava gerontodomaćice.

Po podacima World Vision-a o uslugama za decu sa smetnjama u razvoju koje su pružali centri za socijalni rad iz šest različitih opština, svuda se pojavio problem angažovanja saradnika i daljeg adekvatnog pružanja usluge, čak iako su opštine izdvojile sredstva. U tri opštine je usluga bila obustavljena u trajanju od jednog do tri meseca nakon čega je dobijena saglasnost da uposle saradnike, ali samo privremeno (do 30. juna), u jednoj od opština saradnici koji rade sa decom volontiraju od januara, dok u nekim još nije pronađeno rešenje za angažman saradnika, tako da deca i porodice poslednja četiri meseca ne dobijaju potrebnu pomoć na koju su navikli u prethodnom periodu (Aleksinac, žitište). Aleksinačko udruženje porodica i prijatelja dece sa smetnjama u razvoju “Stvaran svet” je uspelo da skrene pažnju javnosti na činjenicu da je deci uskraćena usluga dnevnog boravka i fizikalne terapije, iako je opština izdvojila sredstva, nakon čega je Zaštitnik građana pokrenuo kontrolni postupak.

 

"Moja ćerka je bila korisnica Dnevnog boravka u Aleksincu tokom protekle dve godine, počevši od januara 2012. godine.

Dina ima pet godina i boluje od dečije cerebralne paralize i njoj je neophodna nega i rad sa fizioterapeutom, logopedom-defektologom, kao i samo druženje sa ostalom decom.

U Dnevnom boravku je imala mogućnost da provodi osam sati dnevno svakog radnog dana, da se druži sa drugom decom, učestvuje u raznim aktivnostima i da dobija fizikalnu terapiju.

Iako smo imali informaciju da je opština izdvojila sredstva, usluga je bez prethodne najave obustavljena 31. decembra 2013. godine. Od tada smo mi, kao i roditelji ostale dece, prinuđeni da se snalazimo. To podrazumeva da plaćamo privatno fizikalnu terapiju na koju vodimo ćerku tokom prepodneva,

3a popodne ja radim sa Dinom kod kuće. Druga javna/besplatna usluga koja je nama geografski najbliža je odeljenje dečije fizikalne rehabilitacije u Nišu, ali tamo su popunjeni svi kapaciteti do 15. maja.

Ova situacija za nas podrazumeva dodatne izdatke, a istovremeno onemogućava traženje posla, jer ćerku moramo da vodimo sa jednog na drugi pregled u toku radnog vremena.

Za Dinu i ostalu decu sa smetnjama u razvoju koja su koristila usluge Dnevnog boravka i fizikalne rehabilitacije ovo znači gubitak poznatog okruženja i prilagođavanje na novi dnevni ritam, uslove i osobe u svom okruženju, koje je uvek stresno i traje oko nekoliko meseci.

Maja Nešić, ispred udruženja Stvaran svet (majka devojčice sa cerebralnom paralizom)"

 

Iako je predviđena mogućnost dodatnog zapošljavanja, procedura je komplikovana i dugotrajna. Tako je pribavljanje saglasnosti za zapošljavanje broja saradnika većeg od propisanog prvo regulisano Uredbom Vlade od 20. decembra 2013. godine, koja je dva meseca nakon toga, 22. februara 2014. godine modifikovana. Dobijanje saglasnosti za angažman dodatnih saradnika generalno uključuje obraćanje pružaoca i lokalne samouprave nadležnom Ministarstvu (u slučaju usluga u zajednici to su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, tj. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave), koje se uz pribavljeno mišljenja Ministarstva finansija dalje obraća posebno oformljenoj Komisiji Vlade.

Ovom prilikom podsećamo da se u Srbiji godinama unazad ulaže u razvoj lokalnih usluga, koje bi trebalo da odgovore na potrebe građana u samom mestu stanovanja, bez odvajanja od porodice i zajednice. Velika sredstva međunarodnih donatora, uključujući Evropsku uniju, su bila usmerena upravo na podsticanje novih usluga, koje bi nakon završetka donatorskih projekata trebalo da budu održive-preuzete od strane lokalnih zajednica i finansirane od strane opštine.

Jedno od poslednjih velikih ulaganja je bila upravo donacija Evropske unije u iznosu od tri miliona eura za razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice u 41 opštini u Srbiji u periodu od 2011. do 2013. godine 4 .

Međutim, način na koji se trenutno sprovodi ograničavanje obima javnog sektora upravo sprečava da usluge postanu održive. Štaviše, one se gase ubrzo nakon okončanja projekta i to u situaciji kada su opštine spremne da obezbede dalje finansiranje. Aktuelni problemi pružalaca u javnom sektoru se nažalost nadovezuju na već postojeće velike izazove sa kojim se pružaoci iz civilnog sektora godinama unazad suočavaju, a koji onemogućavaju održivost usluga za kojima postoji potreba i u koje su već uložena značajna sredstva.

Smatramo izuzetno štetnim što se na ovaj način onemogućava funkcionisanje usluga od kojih direktno zavisi ostvarivanje nekih od osnovnih prava korisnika i njihovih porodica. Posebno je kontradiktorno što se kao posledica štednje na ovaj način troše resursi koje su međunarodni donatori, kao i naša Vlada i lokalne samouprave uložili (za svaku od ovih usluga je bilo potrebno da se obuči osoblje, opremi prostor, kupi materijal za rad ili vozilo).

Pozivamo zainteresovane strane u novoizabranoj Vladi- među njima Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija, da što pre u saradnji sa lokalnim samoupravama i centrima za socijalni rad nađu način da smanjivanje obima i reformu javnog sektora usklade sa potrebama i pravima korisnika usluga socijalne zaštite i njihovih porodica.

 

World Vision je organizacija orijentisana na humanitarnu i razvojnu pomoć i položaj dece, koja radi u preko 100 zemalja sveta, uključujući države članice EU, kao i zemlje koje su otpočele proces pridruživanja. Nosilac aktivnosti World Vision-a u Srbiji je Agroinvest Fondacija i poslednjih nekoliko godina organizacija je aktivna u oblasti praćenja razvoja lokalnih usluga (samostalno i u partnerstvu sa Pokrajinskim Zavodom za socijalnu zaštitu), kao i kroz podršku Mreži organizacija za decu (MODS), u partnerstvu sa Otvorenim klubom (sedištem Sekretarijata MODS-a). Pored toga, trenutno se sprovodi projekat finansiran od strane Evropske unije i Austrijske razvojne agencije “Umrežavanje zajednice prema modelu usmerenom ka detetu” koji je fokusiran na građenje modela saradnje lokalnih aktera orijentisanog na decu u pet gradova i dalje osnaživanje Mreže.

 

Komentara: 0


# opština Centar za socijalni rad Maja Nešić saopštenje Narodna skupština
@ 

[ Dodaj komentar ]


{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}