Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Одлагање плаћања пореског дуга до 60 месеци уз отпис камате

rss

03.04.2016. Биро за информисање

На основу измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа на захтев пореског обвезника може одложити плаћање главног пореског дуга до 2.000.000 динара без камате, са стањем на дан 4.3.2016. године, најдуже до 60 месечних рата уз отпис 100% камате.

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга на рате може да се поднесе надлежној организационој јединици Пореске управе у периоду од 1.4. до 4.7.2016. године. Услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза на рате јесте да порески обвезник измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 4.3.2016. године до дана подношења захтева и достави доказ о томе.

У поступку одлучивања по захтеву, средство обезбеђења наплате не пружа правно лице и предузетник, са дугом до 1.500.000 динара, односно физичко лице, које дугује до 200.000 динара. Средство обезбеђења наплате потребно је за дуг изнад 1.500.000 динара односно изнад 200.000 динара и то у износу главног пореског дуга изнад наведених износа, у који се урачунава и износ припадајуће камате на тај део дуга.

Може се одложити и плаћање пореског дуга изнад 2.000.000 динара, с тим да ће у том случају бити отписано 50 одсто камате, уколико обвезник редовно измирује текуће и обавезе по репрограму. Подношење захтева за одлагање плаћања пореског дуга изнад 2.000.000 динара није орочено.

У поступку одлучивања по захтеву за одлагање плаћања дугованог пореза, одређивање броја рата се врши на основу економске способности пореског обвезника у погледу могућности редовног измиривања текућих обавеза и месечне рате одложеног дугованог пореза, али тако да се број месечних рата одређује у зависности од висине износа главног пореског дуга чије се одлагање тражи.

За правна лица:

до 100.000 динара – највише 30 рата;
од 100.001 до 500.000 динара – највише 40 рата;
од 500.001 до 1.000.000 динара – највише 50 рата;
преко 1.000.001 динара – највише 60 рата.

За предузетнике:

до 100.000 динара – највише 30 рата;
од 100.001 до 200.000 динара – највише 40 рата;
од 200.001 до 300.000 динара – највише 50 рата;
преко 300.001 динара – највише 60 рата.

За физичка лица:

до 50.000 динара – највише 30 рата;
од 50.001 до 100.000 динара – највише 40 рата;
од 100.001 до 200.000 динара – највише 50 рата;
преко 200.001 динара – највише 60 рата.

Порески обвезник је дужан да редовно измирује рате репрограма и текуће обавезе, као и да на неплаћени дуговани порез обрачунава и плаћа камату по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије. У случају редовног измирења обавеза, по истеку сваких 12 месеци, отписује се припадајућа камата на дуг који је плаћен у том периоду.

Међутим, уколико се порески обвезник не буде придржавао прописаних услова и рокова из решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза на рате, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и неплаћени порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг, без одлагања наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате, у складу са Законом.

Алексинац
Кнеза Милоша 134-136
018/801706


# порез дугови Пореска Управа општинска управа
@


 Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима