Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Konkurs za dirigenta

29.03.2016.
Konkurs za dirigenta

I Pozicija
Raspisuje se konkurs za izbor dirigenta i umetničkog rukovodioca Mešovitog hora "Šumatovac"

II Opis poslova
Dirigent i umetnički rukovodilac ima obavezu da: - organizuje stručni rad u okviru programom utvrđenih delatnosti i aktivnosti MHŠ - stara se o kvalitetu umetničkog izvođenja i repertoaru MHŠ - održava redovne probe i druge pripreme MHŠ - prati napredovanje i usavršavanje članova MHŠ - vrši proveru uvežbanosti programa za pojedine nastupe i na osnovu te provere sastavlja hor za posebne prilike - po potrebi angažuje pevače za ispomoć - u saradnji sa Upravnim odborom izrađuje nacrt Godišnjeg plana i programa rada -održava audiciju za prijem novih članova - član je Upravnog odbora po položaju, ali, bez prava odlučivanja

III Opšti i posebni uslovi za izbor
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom, kandidat mora da ima završenu Muzičku akadamiju, smer dirigovanja ili profesor solfeđa Prednost prilikom izbora imaju kandidati: - sa radnim iskustvom na poslovima dirigovanja 3 godine, - koji imaju izgrađen muzički renome, i koji su na polju dirigovanja stekli priznanja za svoj umetnički rad

IV Prijava, potrebna dokumentacija i rok
Zainteresovani kandidati prijave i prateću dokumentaciju mogu dostaviti putem pošte na adresu: MHŠ, Moravička 64, sa naznakom: Konkurs Takođe, prijave se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na e – mail: [email protected]
Zainteresovani uz prijavu dostavljaju: - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (fotokopija diplome ili uverenja) - radnu biografiju (CV) - motivaciono pismo (najviše jedna stranica teksta, formata A4) - ostale relevantne dokumente, koji mogu biti od značaja za izbor kandidata. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

V Procedura izbora i imenovanja
Po isteku roka za podnošenje prijava, na osnovu dostavljene dokumentacije, Predsedništvo MHŠ oceniće pristigle prijave i odrediti uži krug kandidata. Sa istima će biti obavljen intervju. Predsedništvo može ocenjivati i kandidate koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa. Konačnu odluku o izboru dirigenta i umetničkog rukovodioca, doneće Skupština MHŠ.

VI Ostale informacije
Sa izabranim kandidatom MHŠ potpisuje ugovor međusobnoj saradnji i obavezama, kao i ugovor o delu, na osnovu koga dirigent i umetnički rukovodioc prima naknadu za svoj rad. Rok za žalbu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

U Aleksincu 24. 3.2016
https://www.facebook.com/Me%C5%A1oviti-hor-%C5%A0umatovac-Aleksinac-Srbija-110859855602153/[ Kontakt ]


 {lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}