Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Opštinsko veće usvojilo predlog budžeta za 2013. godinu

rss

07.12.2012. Opština Aleksinac

Članovi Opštinskog veća usvojili su danas Odluku u budžetu opštine Aleksinac za 2013. godinu, uz usvajanje i amandmana na ovu Odluku da se sredstva predviđena za Udruženje privatnih preduzetnika preraspodele na neku drugu poziciju, o čemu će odlučiti stručna služba Odeljenja za finansije.

Opštinsko veće usvojilo predlog budžeta za 2013. godinu

Što se tiče opštinskog budžeta za narednu godinu, on će iznositi 1.117.600.000,00 dinara, što predstavlja neznatni rast od samo 3,43 % u odnosu na 2012. godinu.

Mali rast posledica je niskog fiskalnog potencijala opštine, kao i izmena i dopuna zakona kojima su ukinuti ili smanjeni određeni prihodi koji pripadaju budžetu opštine. Naime, Zakonom o javnim putevima ukinuta je godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila. Izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ograničena je visina lokalne komunalne takse za isticanje firme u zavisnosti od veličine pravnog lica i vrste delatnosti. Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ukinuta je naknada za zagađivanje životne sredine koja je predstavljala prihod Fonda za zaštitu životne sredine. Sve ove izmene uslovile su umanjenje bilansa prihoda za 2013. godinu.

Budžetom opštine Aleksinac za 2013. godinu, u okviru višenamenskih razvojnih projekata, planirana su sredstva za program zapošljavanja koja će biti realizovana preko Nacionalne službe za zapošljavanje, i to u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Što se tiče socijalne zaštite, budžetom su planirana sredstva namenjena Centru za socijalni rad, sredstva za sprovođenje Odluke o socijalnoj zaštiti, kao i sredstva namenjena za realizaciju projekata iz socijalne zaštite.

Sredstva za pomoć interno raseljenim licima planirana su u iznosu od milion dinara u okviru učešća opštine u realizaciji Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih,interno raseljenih lica i povratnika.

Opštinskim budžetom za 2013. godinu sredstva za novorođene bebe, sa 4 povećana su na 6 miliona dinara, jer je iznos naknade po novorođenoj bebi od 10.000 povećan na 15.000 dinara.

Sredstva namenjena za obrazovanje planirana su u iznosu od 77.300.000,00 dinara za osnovno, odnosno 35.450.000,00 dinara za srednje obrazovanje. Fondu za talente opštine Aleksinac u narednoj godini biće opredeljeno 7.200.000,00 dinara.

Sportskim organizacijama i klubovima nakon sprovedenog javnog konursa, naredne godine, na raspolaganju će biti 17.000.000,00 dinara.

Za poljoprivredu opštine Aleksinac, u 2013. godini, planiraju se sredstva u iznosu od 21.300.000,00 dinara, od čega se 3.300.000,00 odnosi na namenska sredstva Programa zaštite uređenja i koriščenja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za ove namene realizovaće se preko Fonda za razvoj poljoprivrede koji nakon statusnih izmena, u 2013. godini postaje budžetski fond.

Odluka o budžetu opštine Aleksinac za 2013. godinu biće upućena Skupštini na razmatranje i usvajanje.


Komentara: 0


# budžet
@ 

[ Dodaj komentar ]