Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

"Доктори" освојили Алексинац

rss

05.03.2011. Извор: Правда

Док­то­ри са Алек­си­нач­ког Руд­ни­ка, еки­па са­ста­вље­на ма­хом од фуд­ба­ле­ра срп­ско­ли­га­ша Ру­дар Ал­по­са, по­бед­ник је Ли­ге ма­лог фуд­ба­ла ко­ја је у ми­ну­ла два ме­се­ца оку­пи­ла 18 еки­па из Алек­син­ца, Алек­си­нач­ког Руд­ни­ка, Алек­си­нач­ког Буј­ми­ра, Бо­бо­ви­шта, Кра­ље­ва и Пр­ћи­ло­ви­це.

"Доктори" освојили Алексинац

У фи­на­лу ли­ге, у пре­пу­ној Ха­ли спор­то­ва, Док­то­ри су са 3:1 по­бе­ди­ли еки­пу Дел­та Бил­да из Алек­си­нач­ког Буј­ми­ра, а пре то­га, у ме­чу за 3. ме­сто, сна­ге су од­ме­ри­ле две еки­пе из Алек­син­ца – Па­ли­лу­ла и Клин­ци.

Еки­па алек­си­нач­ке Па­ли­лу­ле, ко­ју су чи­ни­ли фуд­ба­ле­ри исто­и­ме­ног оп­штин­ског ли­га­ша, во­ди­ла је у јед­ном тре­нут­ку са 3:0.

Ме­ђу­тим, у са­мом фи­ни­шу, Клин­ци су стр­пљи­вом и по­жр­тво­ва­ном игром ус­пе­ли да пре­о­кре­ну ре­зул­тат и да са 4:3 стиг­ну до ви­ше не­го за­слу­же­ног три­јум­фа.

Ор­га­ни­за­тор ли­ге, Фуд­бал­ски са­вез оп­шти­не Алек­си­нац на­гра­дио је пе­ха­ри­ма и фуд­бал­ским лоп­та­ма три пр­во­пла­си­ра­не еки­пе.

За фер-плеј на­гра­ђе­на је еки­па Ре­кре­а­тив­но. За нај­бо­љег игра­ча про­гла­шен је Алек­сан­дар Зе­мљак из еки­пе Док­то­ри, док је ти­ту­ла нај­бо­љег гол­ма­на до­де­ље­на Ми­ла­ну Сте­фа­но­ви­ћу из Дел­та Бил­да.

С. Илић

Коментара: 0


# Алексинац
@ 

[ Додај коментар ]

Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима