Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Биогас осваја (Шведски Växtkraft биогас пројекат)

rss

23.03.2007. Петар Ра

Током 2005, биолошки отпад и енергетски усеви из Västerås-a (у Шведској) су обрађивани у интегрисаној биогас фабрици. Резултат тога? Енергетски еквивалент од 2.3 милиона литара гаса намењених свим градским аутобусима и камионима за одношење смећа, производња топлотне енергије и квалитетно органско ђубриво за локалне фарме. Овај изузетан пројекат може послужити као модел и за друге градове широм света.

Шведска се декларисала као земља која ће у следећих 20-30 година потпуно постати независна од увоза фосилних горива. Како? Један од начина је, повећање броја фабрика каква је у Västerås-u. Ова општина је решила да гориво за градски саобраћај производи сама из свог органског отпада. Овај пројекат није једини, тако да ћете у Шведској често виђати аутобусе и друга возила са налепницом "погон на био гориво", а многи аутопутеви са наплатом имају посебне рампе (на којима се путарина не плаћа) за возила са погоном на био гориво.

Оно што овај пројекат посебно истиче је чињеница да се сакупља органски отпад из домаћинстава, заједно са једном врстом травно легуминозне смеше које узгајају локални сељаци и из тога се генерише биогас као енергент за возила у околини Вäстерåс-а. Вишак гаса се у локалној топлани комбиновано користи за производњу топлотне и електричне енергије.

Шведска Влада захтева од својих градских управа да у својим циљевима, стратегијама и акционим плановима максимално унапреде обраду отпада са становишта заштите животне средине. Посебно се води рачуна о проблемима као што су: минимизирање и избегавање производње прекомерног отпада, затим разним економским подстицајима (покривање манипулативних трошкова за раздвојен отпад, раздвајање отпада по извору настанка, покривање трошкова скупљања и транспорта за отпад и фракције отпада...) пружити становништву додатни мотив за учешће. Рециклажа, обнављање материјала и енергетска употреба раздвојеног отпада је приоритет. Остаци обрађеног отпада се раздвајају у две групе. У прву групу спада органски отпад, већином остаци хране за биолошки третман (уколико је могуће и за енергетску употребу). Други део отпада, са високо калоричном вредношћу користи се у посебним топланама за добијање електричне енергије, али у задње време све више и као "топлотни додатак" у градском систему за грејање.

Свако може учествовати

Домаћинства у области коју покрива пројекат фабрике Свенск Вäxткрафт нису у обавези да разврставају свој отпад. Они имају могућност учествовања у пројекту тиме што сами раздвајају свој отпад, те се он тако раздвојен, транспортује до фабрике. Међутим, постоји могућност да они сами компостирају свој органски отпад. Карактер добровољности у начину разврставања минимизира ризик мешања органског и осталог отпада у "немотивисним" домаћинствима.

Домаћинства која прихвате да сама врше класификацију и раздвајање властитог отпада потписују уговор са својом локалном самоуправом којим се обавезују да ће то сами обављати по добијеним инструкцијама. Тим уговором се чак даје могућност локалној самоуправи да (по жељи) врши насумичну контролу раздвојености отпада!?!

Од 144.000 домаћинстава у региону приближно 90% учествује у овоме, док 7% врши самостално компостирање (углавном они који имају у власништву пољопривредно земљиште или окућницу), а само 3% не желе да разврставају свој отпад.

Домаћинства се обезбеђују са специјалним браон папирним врећама за органски отпад, на којима је одштампано упутство које служи као подсетник. Дозвољени садржај ових врећа су остаци хране, отпад из баште, увенуто цвеће, суво биље из саксија и папир. Овако напуњене браон вреће становници одлажу у специјалне пластичне контејнере који се посебно вентилирају. У оквиру ових контејнера постоје и посебни делови за стакло, опасне материје (празне батерије нпр) итд. Из ресторана и великих кухиња отпад се третира на исти начин с тим сто се коришћена маст/уље посебно транспортује директно у фабрику.

Предности за фарме

Неколико локалних фармера (њих 17) су и сувласници фирме Вäxткрафт д.о.о.. Заједно они поседују 20% акција тог предузећа. Ови фармери имају посебан уговор по коме узгајају један усев (травно-легуминозну смешу) који служи за добијање биогаса. У питању је травна смеша у којој доминира детелина – која по ЕУ стандардима може да се гаји и на земљишту лошијег квалитета. Међутим, у Шведској је гаје и на обрадивом земљишту и у смени усева иде као предусев житарицама а скида се у пролеће. Фирма Свенск Вäxткрафт обезбеђује фармерима комплетно упутство за агротехнику и складиштење овог усева. Усев се скида у исто време када и силажа за говеда. Посебни подуговарачи се шаљу да обаве овај посао. Након природног сушења, усев се ситни и пуне се специјална црева дужине до 90 метара која се односе у круг фабрике.

Сељаци добијају високо квалитетно ђубриво у две форме: као течно ђубриво које се примењује са посебним машинама (депозиторима течног ђубрива) и у чврстом облику. Обе врсте ђубрива, компанија доставља сељацима директно на фарму. Можда је још рано рећи али неки прорачуни говоре да се оваквим начином рада обезбеђује минерално ђубриво за око 1500 хектара житарица.

Течни и чврсти остаци из процеса фермантације се прихватају као ђубриво чак и у органској производњи (под директивом ЕУ). У време одлучивања да се ова фабрика подигне одговарајућа Шведска тела су и предвидела да остаци из фабрике служе као ђубриво у органској производњи. Да би све било сигурно врше се редовне контроле квалитета ђубрива добијеног на овај начин.

Нешто више о фабрици

Фабрика за анаеробну дигестију (дигестија без присуства кисеоника прим. прев.) је лоцирана на ободу Вäстерåс-а у предграђу по имену Грyта. Она има неколико постројења за више процеса. Укратко, камиони са отпадом се истоварају и био-отпад се разврстава по пореклу. Такође у кругу фабрике су смештене и сило вреће. Након пријема чврстог отпада он се разводњава и меша у три турбомиксера те се тако добија каша у којој је чврсти део само 10%. Затим се каша филтрира и одлази на топлотни третман у три велика резервоара где се задржава 1 сат на температури од 70°Ц (обично је један резервоар у обради док се други пуни а трећи празни). Након овога каша се пумпама претаче у дигестор, који има запремину од 4000 м3 и нема у себи покретне делове (али се маса ипак меша због гаса под притиском).

Произведени гас је у опсегу од 250-350 Нм3/час. Одмах након изласка гас пролази кроз компресор а затим се спроводи у мерно-регулациони сет (осим мале количине која се враћа у дигестор и служи за мешање нове количине). У мерно-регулационом сету се регулише проток биогаса, мери добијена количина и складишти се под притиском у резервоаре капацитета 800 м3.

Основна потрошња биогаса је као погонско гориво за возила у граду, а сав вишак гаса се користи у гасном-генератору за добијање топлоте којом се снабдева град. Повремено вишак гаса се спали због немогућности складиштења на дужи рок.

Побољшање квалитета био гаса (за коришћење у СУС моторима)

Биогас из анаеробног дигестора у Грyти одлази затим на процес пречишћавања. Заједно са њим у исти процес се укључује и мања количина биогаса (150-250 Нм3/час) који је добијен третирањем отпадних вода а долази неколико километара дугим цевоводом. Пречишћавање "сировог" биогаса у квалитет за сагоревање у СУС моторима обавља се са водом под притиском. При притисцима од 10-12 бара сав ЦО2 и остали непожељни гасови се "везују" у води. Пречишћени биогас (метан) се скупља на врху постројења, а води из процеса се у посебним судовима снижава притисак на 2-4 бара како би се из ње ослободио заостали метан. Губици у процесу гарантовано не прелазе 2% а у пракси су испод 1%.

Кориштена вода се "обнавља" у посебном процесу и из ње се издвајају угљен диоксид и хидроген сулфид и спушта им се притисак на околни атмосферски. При раду са пуним капацитетом захтеви за свежом водом су испод 1м3/х. Током процеса напредни системи мерења као и посебно развијем систем праћења комплетног процеса обезбеђују висок квалитет добијеног гаса.

Биогас на путу

Третирани гас се затим цевоводом транспортује до пумпе у центру насеља. Локални биогас је довољан за опслуживање свих 40 градских аутобуса, 10 камиона за скупљање отпада, као и 500 лаких транспортних возила. Због сигурности као резервна опција инсталисана је и опрема за течни гас који се употребљава само у случају да је биогас тренутно у застоју. Овакав систем добијања биогаса омогућава:

• Могућност брзог доливања горива следећег возила (у интервалу мањем од 5 минута)

• Високу доступност (употребљивост) имајући у виду:

о Компресор високог притиска (као резерва)

о Резерву у виду течног гаса

о Великим капацитетом складиштења под притиском

• Могућност доливања горива за 40 аутобуса без употребе компресора високог притиска (опционо)

• Јавна бензинска станица која опслужује сва напред поменута возила.

Нешто мало историје

У околини Вäстерåс-а један сељак је дошао на идеју коришћења травнато легуминозних смеса за добијање био гаса још 1990. године. Али коначна идеја комбинације добијања био гаса из биолошког отпада и употребом посебног усева се родила 1995. године. Планови за изградњу постројења су почели да се праве почетком 1998. године, а званично оснивање предузећа Växtkraft д.о.о. се везује за 2003. годину.

Власничка структура изгледа овако:

• 20% локални сељаци

• 20% Шведска Федерација фармера

• 20% локална енергетска фирма

• 40% локална комунална фирма

У септембу 2003 фирма Вäxткрафт је коначно одлучила да покрене пројекат а већ у новембру исте године постаје пилот пројекат иза којег стаје ЕУ (АГРОПТИ - гас пројекат)

Прва количина пречишћеног гаса (за употребу у СУС моторима) добијена је у октобру 2004. користећи биогас из других постројења, а потпуно затворен процес са коришћењем сопственог извора биогаса постаје у јулу 2005.

Jackie Jones

Превод
Петар Радић
Задружни савез Војводине
[email protected]

Преузето из http://www.poljoprivreda.info/?oid=8&id=681
Renewable Energy World
November-December 2006

Коментара: 2


# општина саобраћај Задружни савез
@ 

▲ ▼ [+][-]


 • (+0) (-0)

  Zoran 23.03.2007.
  Пример,како владар домаћин, од срања прави струју.
  Наше подгузне муве на власти, од струје праве срање: Уз рачун за струју ОТИМАЈУ ПАРЕ за ТВ-пропаганду.

 • (+0) (-0)

  Dishi68 04.04.2007.
  Још пре 15-20 година у часопису сам издато је комплетно упутство како да од стајњака имате грејање и струју бесплатно. Колико се сећам требало је направити цистерну у којој би се сакупљао стајњак, а метан добијен из процеса који се одвија у цистерни се искориштава мотором од Z-101 или Југа у спрези са генератором наизменичне струје за добијање струје, а издувни гасови се искоришћују тако што издувни систем обавије кућу једном или два пута и тако добијете и бесплатно грејање. Осим почетног улагања испаде да је добијена енергија бесплатна с тим да за добијање метана треба мало већи број свиња.


[ Додај коментар ]

Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима