Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Banke neće više biti jača strana u ugovornom odnosu sa klijentima

rss

28.07.2008. S. Vujčić danas.co.yu

Banke neće više biti jača strana u ugovornom odnosu sa klijentima
NBS uvodi preporuke ponašanja finansijskih organizacija prema korisnicima kredita


Beograd - Narodna banka Srbije odlučila je da poslovne banke dovede u red tako što će ih primorati da konačno odnos dva klijenta, banku i korisnika kredita, stavi u ravan jednakih partnera i tako obligaciju, koja se koristi još od rimskog prava, učini funkcionalnom. Naime, NBS je 22. jula ove godine na svoj sajt stavila Nacrt predloga namenjen bankama i društvima za osiguranje, s ciljem "jačanja transparentnosti poslovanja finansijskih institucija kao i podsticanja zdrave konkurencije na tržištu, poslovanja u skladu sa dobrom poslovnom praksom i fer odnosom prema klijentima". Te preporuke namenjene bankama i društvima za osiguranje će biti na svojevrskoj javnoj raspravi, gde će svi na koje se odnose, moći da upute primedbe pre nego što budu pretočene u odluku, koja će biti obavezujuća za sve učesnike na tom tržištu.

Građani dužni 3,9 milijardi evra

Prema pokazateljima Udruženja banaka Srbije, u prethodnih šest meseci ukupan dug građana iznosio je oko 315 milijardi dinara, pri čemu u masi odobrenih kredita najbrojniji su stambeni krediti, sa sumom od 127,6 milijardi dinara. Procenjuje se da će ti krediti imati veliku ekspanziju, jer oko 100.000 ljudi u Srbiji traži krov nad glavom.

U toku prethodne godine, na adresu Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga i kontrolu tržišta pri NBS, stigao je veliki broj prigovora na rad banaka. Kako za Danas kažu u Centru, "značajan broj prigovora rezultat je nedovoljne informisanosti klijenata i nerazumevanja bankarskog proizvoda koji se uzima, uz svakako neadekvatno postupanje finansijskih institucija, posebno prilikom potpisivanja ugovora".

Novac je roba sa kojom banke trguju i njihova je osnovna intencija da tu robu na najbolji mogući način ponudi onima kojima je potrebna, da je dobro proda, i da uz to i dobro zaradi. Ali, sve to mora da radi na način da svakom budućem kupcu bude jasno šta je kupio i koliko će to da plati, odmah ili posle pet, deset ili 30 godina. Očigledno je da su u ugovorima bile nejasnoće i nepreciznosti, kako kažu u Centru za zaštitu NBS, što je "klijente izložilo nesigurnosti i neizvesnosti, pogotovu sa onim uslovima kredita koji se menjaju u toku korišćenja, kao što je kamatna stopa ili visina mesečne otplate".

Zato u NBS naglašavaju da ugovor o kreditu ne bi trebalo da sadrži odredbe, koje bi bile suprotne načelu savesnosti i poštenja i dobroj poslovnoj praksi i koje bi mogle da dovedu do značajne neravnoteže u pravima i obavezama ugovorenih strana na štetu klijenta, zbog zloupotrebe položaja banke kao "jače" ugovorne strane. A to, drugim rečima, znači da će u buduće na svakom ugovoru biti, crno na belo napisano, kad i koliko i pod kojim uslovima će banka menjati visinu kamate, visinu mesečne otplate, bez mogućnosti da se pozove na poslovnu politiku same banke, ili klauzule samog kredita. Jer, u buduće, na svakom ugovoru, u desnom uglu će biti numerisana preporuka NBS, koja jasno stavlja na znanje da je to ugovor "o kreditu sa promenljivom kamatnom stopom, koja zavisi od referentne kamatne stope", takozvani BAN 001/08. Ukoliko je reč o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom koja zavisi od poslovne politike, nosiće numerisanu oznaku BAN 002/08, ali će zato svi budući korisnici kredita sa deviznom klauzulom potpisivati kredit koji će imati oznaku BAN 003/08. Očigledno da će BAN poslovne banke rasteretiti oreola lihvarskih kuća, a korisnike opismeniti i naučiti da ne potpisuju ono što ne razumeju, jer svako neznanje su "debelo" plaćali.


Komentara: 0


# sajt
@ 

[ Dodaj komentar ]


{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}