Алексиначке вести - новости Алексинац
Претрага
cirilica | latinica

Развој општина и локалне инфраструктуре

rss

03.10.2009. Време

СРБИJА И ЕУ - AN EU-FUNDED PROJECT

Добро развијена инфраструктура служи здравој економији, која утиче на подизање квалитета живота грађана и на развијање индустрије читавих региона.

ЕВРОПСКА ИСКУСТВА: Студијско путовање у Румунију

Европска унија, кроз различите програме подршке, помаже Србији да настави са изградњом одговорних и стабилних институција, да реформише законодавство и смислено улаже у конкретне пројекте, на тај начин побољсшвајући квалитет зжвота својих градана. Један од таквих програма подршке Србији јесте и Програм подршке развоју инфраструк­туре локалне самоуправе (МИСП -Municipal In­frastructure Support Programme).

МИСП програм финансира Европска унија, а у Републици Србији спроводи Делегација Европске комисије. МИСП пружа помоћ општинама у Србији у припреми пројектне документације и спровођењу општинских инфраструктурних пројеката, а посебно је фокусиран на пружање подршке пројектима из области водоснабдевања, отпадних вода, чврстог отпада, даљинског грејања, домова и склоништа, образовних објеката, објеката намењених особама са посебним потребама, туристичких локација, обнове градова и индустрyјских паркова. Од 2005. године реализовано је више од 14 пројеката укупне вредности веће од 65 милиона евра.

Главни циљ програма је унапређење управљања инфраструктурним службама у општинама и интензивније инвестирање у инфраструктуру да би били задовољени стандарди ЕЗ-а који се односе на заштиту животне средине, економски, одрживи економски развој и да би се обезбедила средства за социјалне потребе. За реализацију МИСП пројекта задужена је ЕПТИСА, шпанска компанија за инжењеринг, која се налази на целу конзорцијума који чине још две иностране компаније: ВНГ и ЦЕС.

МИСП је фокусиран на помоћ развоју инфра­структуре локалне самоуправе у областима заштите зивотне средине, економске и друштвене инфра­структуре. Основне три компоненте на којима ради тим струцњака у оквиру МИСП-а јесу:

- дијалог о мерама политике трансформације ЈКП-а и успостављање модела међуопштинске сарадње у области инфраструктуре;

- програмирање и припрема пројеката, успо­стављање СЛАП 2.0 информационог система као базе пројеката који су прикладни за финансирање, и израда Студија оправданости;

- реализација пројеката, спроводење тендерских процедура и мониторинг текућих пројеката.

Решавање горућих питања, међу којима су и проблеми комуналног чврстог отпада, представља кључну тачку развоја једне општине. Добра и квалитетно развијена инфраструктура ће задовољити грађане и учинити њихов живот бољим, а представља и једну атрактивну вредност за директне инвестиције страних компанија. Општинска управа игра одлучујућу улогу у развоју локалне инфра­структуре. Када локални лидери, скупштина општине и грађани подржавају пројекат, највише су шансе за његову успешну реализацију. Истовремено, оп­штина мора да буде способна да мобилизује фондове за припрему пројеката као и да гарантује финансирање једног дела пројекта. Када се ови услови испуне, пажња могућих кофинансијера (на пример, Владе Републике Србије и Европске уније) као и других потенцијалних инвеститора ће дефинитивно бити привучена. У овом тренутку највећи проблем у Србији јесте непостојање довршених пројеката - пројеката спремних за финансирање. Да би помогао општинама да препознају и документују своје инфраструктурне пројекте, МИСП програм је, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина развио СЛАП 2.0 информациони систем - базу података коју води Стална конференција градова и општина. Поред тога што им по­маже да идентификују и припреме пројекте, СЛАП систем општинама омогућава да затраже и финансијску помоћ из различитих међународних и домаћих финансијских извора за израду Студија оправда­ности и реализацију.

Основни елемент СЛАП 2.0 система је такозвани Профил Пројекта (ППД), који представља општински инфраструктурни пројекат, а који свака општина може попунити онлине (www.slap.skgo.org) и учитати га у СЛАП 2.0 базу података да би тразила финансијску подршку за припрему и реализацију. ППД даје општи увид у главне карактеристике и кориснике пројекта, његову утемељеност у националној или локалној развојној стратегији, али и у развојни ниво пројекта, његову зрелост и комплетност техничких и финансијских Студија оправданости на које се ослања. Информације садржане у Профилу Пројекта могу се по потреби ажурирати у складу са развојем пројекта и када нове, детаљније ин­формације буду доступне. Пројекти који се налазе у СЛАП 2.0 систему представљају серију проје­ката који напредују по различитим фазама припре­ме и развоја, а који попуњавају базу пројеката узетих у обзир за донирање од стране међуна­родних (EU, IBRD, EBRD, KfW итд.) и националних институција (НИП, Фонд за заштиту животне средине итд.). У СЛАП 2.0 бази података, три типа општин­ских инфраструктурних пројеката се могу квалификовати за финансијску подршку и то пројекти који се тичу: економске инфраструктуре, инфраструктуре животне средине и социјалне инфраструктуре.

Влада Републике Србије и ЕУ фокусирају се на ин­вестиције у социјалну, економску и инфраструкту­ру заштите животне средине, и то не случајно - јер ће садашње ЕУ инвестиције у инфраструктури генерисати додатни економски раст на сасвим нов и одрзив начин.

С. Р.

www.misp-serbia.rs

www.europa.rs

Коментара: 0


# Србија општина Влада Републике Србије ЕУ општинска управа
@ 

[ Додај коментар ]


Будите обавештени

Дозвољавам да ми овај портал доставља обавештења о најновијим вестима