Aleksinačke vesti - novosti Aleksinac
Search
cirilica | latinica

Promašena poreska decentralizacija

rss

05.04.2013.

Mišljenje Svetske banke o poreskoj decentralizaciji u Srbiji nije pozitivno.

Smatra se da višak para koje opštine dobijaju i troše neplanski stvara manjak u Republičkom budžetu.

Promašena poreska decentralizacija

Svetska banka smatra da bi prihode opština od poreza na zarade trebalo sa sadašnjih 80 svesti bar na 60 odsto

Svetska banka smatra da deo prihoda lokalnih samouprava od poreza na plate treba da bude smanjen sa sadašnjih 80 na bar 60 procenata, ako već ne može na nekadašnjih 40 odsto. To bi, kako su proračunali stručnjaci SB, donelo uštedu od 1,6 odsto BDP-a. Alternativa ili dopuna ovoj meri mogle bi biti manje uplate iz republičkog budžeta u opštinske i lokalne kase.

Ovo je glavna preporuka Svetske banke za smanjenje budžetskog deficita od 25 milijardi dinara sadržana u izveštaju u kome su razmatrane finansije i rashodi lokalnih samouprava u Srbiji.

Stručnjaci ove međunarodne finansijske institucije zameraju vladi što umesto da traži rešenje na rashodnoj strani budžeta, ona povećanje lokalnih prihoda pokušava da anulira prenosom nadležnosti. Neuspeli pokušaji decentralizacije pokazali su se u pravom svetlu pri prenosu održavanja lokalnih puteva na opštine. Zato što to nije urađeno kako valja, vlada je iz budžeta morala da izdvoji četiri milijarde dinara za održavanje opštinskih puteva.

Takođe, ideja vlade da lokalne samouprave učestvuju u isplati zarada nastavnika, prema mišljenju Svetske banke nije dobra. Jer, primoravanje svih opština da imaju isti udeo u plaćanju svojih nastavnika bilo bi nepotrebno opterećenje za najsiromašnije opštine.

Svetska banka predlaže i povećanje lokalnih prihoda. Iako oni ne bi direktno smanjili fiskalno opterećenje koje opštine nameću centralnoj vladi, delimično bi  kompenzovali potrebu za udelom u porezu i transferima.

Prostor vide u potcenjenoj vrednosti imovine preduzeća. Kada bi im se porez na imovinu obračunavao prema tržišnoj vrednosti, a ne knjigovodstvenoj, prihod bi se mogao povećati za 50 odsto ili 0,3 odsto BDP-a. Oni smatraju da bi trebalo povećati i stepen naplate poreza fizičkih lica navodeći primer Aranđelovca u kome ima 21.000 korisnika električne energije, a svega 9.500 ljudi plaća porez na imovinu.

Opštinama predlažu da svoje prihode povećaju prodajom sopstvenog zemljišta ili njegovim davanjem u zakup, ali i da razmisle o povećanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Druga opcija je smanjiti lokalne izdatke, pre svega subvencije lokalnim javnim preduzećima (manji gradovi oko šest odsto). Smanjivanje subvencija javnim preduzećima iziskuje povećanje cena usluga. Ali u izveštaju Svetske banke se upozorava da će podizanje tarifa omogućiti preduzećima da svoju neefikasnost prebace na korisnike. Zato sugerišu da troškove javnih preduzeća treba smanjiti, za šta, kako kažu, ima dosta prostora.

Stručnjaci ove međunarodne finansijske institucije upozoravaju i na tempo zaduživanja lokalnih samouprava. Njihov ukupan dug od oktobra 2012, dostigao je samo dva procenta BDP-a, ali, ipak, ima razloga za brigu.

Stručnjaci upozoravaju da je nekoliko lokalnih samouprava  nedavno plasiralo obveznice, a mnoge druge planiraju da urade to isto. Treći razlog za brigu tiče se uslova pod kojima je dug ugovoren. Najveći deo opštinskih obaveza ugovoren je uz promenljive kamatne stope i denominovan je u stranoj valuti. Stoga su lokalne samouprave veoma osetljive na podizanje kamatnih stopa ili promenu deviznog kursa.

Šta treba uraditi?

Prvi razuman korak bilo bi pooštravanje propisa o opštinskom zaduživanju. Za dugoročne dugove, prema sadašnjim propisima, gornja granica je postavljena i na iznos duga i na visinu otplate. Ali gornja granica za zajmove sa dospećem od pet godina ili duže pomera se ako su ispunjeni izvesni kratkoročni fiskalni uslovi. Sa takvom praksom treba prekinuti.

Svetska banka upozorava vladu da ne treba da podstiče očekivanja lokalnih samouprava da će im ona pomoći u finansijskim nevoljama, jer sve teže izmiruje svoje novčane obaveze.

 

Komentara: 1


# opština Svetska banka
@ 

▲ ▼ [+][-][ Dodaj komentar ]